VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH

Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Hải quan thu về ngân sách 27.387 triệu đồng

Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Hải quan thu về ngân sách 27.387 triệu đồng

9 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 95 cuộc thanh tra với tổng số tiền kiến nghị truy thu là 31.902 triệu đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 4.588 triệu đồng, số tiền đã thu nộp NSNN là 27.387 triệu đồng.

Phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm

Phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm

Theo kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017 của Bộ Tài chính, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm chưa chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh bảo hiểm.

9 tháng đầu năm: Kho bạc Nhà nước thực hiện hơn 1.000 cuộc thanh kiểm tra

9 tháng đầu năm: Kho bạc Nhà nước thực hiện hơn 1.000 cuộc thanh kiểm tra

Đó là số liệu được Bộ Tài chính cung cấp tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017 tổ chức chiều ngày 13/10/2017.

9 tháng, xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đạt 1.675 tỷ đồng

9 tháng, xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đạt 1.675 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiến hành 50 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, bao gồm 11 đoàn thanh tra và 39 đoàn kiểm tra; phát hiện vi phạm tại 7 tổ chức, 1 cá nhân; ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.675 tỷ đồng.

Cơ quan thuế: Nhiều khó khăn trong thanh tra chống chuyển giá

Cơ quan thuế: Nhiều khó khăn trong thanh tra chống chuyển giá

Ông Phạm Ngọc Lai - Chánh Thanh tra Tổng cục Thuế cho biết như vậy tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 13/10/2017 vừa qua.

Thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài chính thu về ngân sách 562.887 triệu đồng

Thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài chính thu về ngân sách 562.887 triệu đồng

Tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017, chiều ngày 13/10/2017, Bộ Tài chính cho biết, trong Quý III/2017, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 04 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2017, lưu hành 05 kết luận.

Thanh tra ngành Tài chính: Trọng tâm, kịp thời, hiệu quả

Thanh tra ngành Tài chính: Trọng tâm, kịp thời, hiệu quả

Tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017, chiều ngày 13/10/2017, Bộ Tài chính cho biết, trong quý III và 9 tháng đầu năm 2017, Thanh tra ngành Tài chính đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính.