VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

NGÀNH HẢI QUAN TÍCH CỰC TRIỂN KHAI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Những điểm sáng của Hải quan Hà Tĩnh trong 3 tháng đầu năm

Những điểm sáng của Hải quan Hà Tĩnh trong 3 tháng đầu năm

(Tài chính) Năm 2013, Cục Hải quan Hà Tĩnh được giao hoàn thành chỉ tiêu thu 1.330 tỷ đồng. Tính đến hết quý I/2013, Hải quan Hà Tĩnh đã thu được 108,76 tỷ đồng, đạt 8,1% so với chỉ tiêu 1.330 tỷ đồng Bộ Tài chính giao. Nhìn lại những kết quả đáng ghi nhận trong những tháng đầu năm, có thể thấy một số điểm sáng của ngành Hải quan Hà Tĩnh.

Hải quan Tây Ninh quyết liệt chống buôn lậu và gian lận thương mại

Hải quan Tây Ninh quyết liệt chống buôn lậu và gian lận thương mại

(Tài chính) Phát huy những kết quả đạt được từ năm 2012, ngay từ đầu năm 2013, Cục Hải quan Tây Ninh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hải quan Lào Cai: “Điểm sáng” về cải cách, hiện đại hóa hải quan

Hải quan Lào Cai: “Điểm sáng” về cải cách, hiện đại hóa hải quan

(Tài chính) Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đặt lên hàng đầu, là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan thông qua các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức hải quan, nhằm xây dựng lực lượng Hải quan Lào Cai chính quy, hiện đại và chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2011 -2015.

Hải quan Quảng Trị: Tập trung thu ngân sách nhà nước năm 2013

Hải quan Quảng Trị: Tập trung thu ngân sách nhà nước năm 2013

(Tài chính) Năm 2013, Cục Hải quan Quảng Trị được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 835 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với chỉ tiêu năm 2012. Trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục có nhiều khó khăn, tính đến hết 15/4/2013, Cục Hải quan Quảng Trị thu ngân sách Nhà nước đạt 176 tỷ đồng, đạt 20,97% chỉ tiêu giao. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Hải quan Quảng Trị đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

 Hải quan TP.Hồ Chí Minh: Hiện đại hóa ngang tầm các nước trong khu vực

Hải quan TP.Hồ Chí Minh: Hiện đại hóa ngang tầm các nước trong khu vực

(Tài chính) Làm thủ tục cho khoảng trên 30.000 DN, với lưu lượng hàng hóa, số thu ngân sách chiếm hơn 1/3 của cả nước, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại, ngang tầm với các nước trong khu vực.

Hải quan Bình Dương: Nhiều giải pháp hoàn thành nhiệm vụ, nuôi dưỡng nguồn thu

Hải quan Bình Dương: Nhiều giải pháp hoàn thành nhiệm vụ, nuôi dưỡng nguồn thu

(Tài chính) Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, trong thời gian qua Hải quan Bình Dương luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trên nền tảng kết quả đã đạt được, năm 2013, Hải quan Bình Dương được giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013 là 9.350 tỷ đồng, tăng gần 22% so với số thực thu năm 2012. Trước nhiệm vụ này, ngay từ những ngày đầu năm 2013, Cục Hải quan Bình Dương đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ thu mà còn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu…

Cục Hải quan Lạng Sơn: Chuyển biến tích cực từ hải quan điện tử

Cục Hải quan Lạng Sơn: Chuyển biến tích cực từ hải quan điện tử

(Tài chính) Phát huy vai trò tiên phong trong cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn đã đầu tư mọi nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin cho việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT). Sau hơn 3 năm triển khai TTHQĐT, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực.

Hải quan Hà Nội: Tìm nhiều giải pháp gỡ khó thu ngân sách

Hải quan Hà Nội: Tìm nhiều giải pháp gỡ khó thu ngân sách

(Tài chính) Trong quý I/2013, Cục Hải quan Hà Nội đã thu ngân sách 2.478,9 tỷ đồng; đạt 15,6% kế hoạch được giao cả năm. Kết quả nêu trên phần nào thể hiện sự nỗ lực không ngừng của đơn vị trong những tháng đầu năm 2013. Tuy nhiên, để thực hiện đạt chỉ tiêu thu ngân sách 2013 - 11.670 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với năm 2012, là một thách thức lớn trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, Hải quan Hà Nội đã và đang tìm nhiều giải pháp gỡ khó khăn trong thu ngân sách.