VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

NGÀNH TÀI CHÍNH: DẤU ẤN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

 Hải quan tăng cường đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại

Hải quan tăng cường đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại

(Taichinh) - Xác định chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2015, do vậy, trong 6 tháng đầu năm 2015, công tác này đã được Tổng cục Hải quan triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nỗ lực vượt khó trong công tác huy động vốn năm 2015

Nỗ lực vượt khó trong công tác huy động vốn năm 2015

(Taichinh) - Công tác huy động vốn cho ngân sách Nhà nước (NSNN) và đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) đã ghi nhận sự nỗ lực rất lớn từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong 6 tháng đầu năm 2015. Tuy nhiên, những khó khăn khách quan thời gian qua đang đặt ra thách thức không nhỏ với KBNN trong nhiệm vụ huy động vốn 6 tháng còn lại của năm 2015.

Cải cách thủ tục hành chính gắn với hiện đại hóa Hải quan

Cải cách thủ tục hành chính gắn với hiện đại hóa Hải quan

(Taichinh) - Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2015, Tổng cục Hải quan đã thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.

Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm

Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm

(Taichinh) - Thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2015 đã ghi nhận những chuyển biến tích cực hướng tới thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm trong tình hình mới thì một trong những giải pháp không thể thiếu được Bộ Tài chính xác định là hoàn thiện hơn nữa môi trường kinh doanh trong lĩnh vực này.

Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính thuế 6 tháng đầu năm

Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính thuế 6 tháng đầu năm

(Taichinh) - Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2015, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế trong cả nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người dân sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Nhìn lại công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nửa đầu năm

Nhìn lại công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nửa đầu năm

(Taichinh) - Nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, cơ quan thuế các cấp đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp quản lý thu, khai thác mọi nguồn thu để huy động nguồn lực vào NSNN. Trong đó, một trong những biện pháp cơ quan thuế tập trung triển khai là thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính

(Taichinh) - Năm 2015 tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, đặt ra nhiều thách thức mới trong công tác quản lý tài chính - ngân sách nói chung cũng như công tác thanh tra tài chính nói riêng.

Chủ động điều hành quản lý giá 6 tháng đầu năm

Chủ động điều hành quản lý giá 6 tháng đầu năm

(Taichinh) - Trong 6 tháng đầu năm 2015, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã chủ động bám sát chủ trương điều hành kinh tế của Chính phủ, kế hoạch hành động của Bộ Tài chính trong đó trọng tâm là định hướng điều hành giá để thực hiện mục tiêu Quốc hội đề ra nhằm góp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Điểm nhấn trong công tác thu chi ngân sách nhà nước

Điểm nhấn trong công tác thu chi ngân sách nhà nước

(Taichinh) - Trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành những văn bản, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và tập trung triển khai các giải pháp về tài chính- NSNN nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường... Trong 6 tháng đầu năm 2015 công tác thu chi tài chính đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.