VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

NGÀNH TÀI CHÍNH HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Hướng tới cung cấp dịch vụ công hiệu quả

Hướng tới cung cấp dịch vụ công hiệu quả

(Tài chính) Khu vực sự nghiệp công lập đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng các dịch vụ như giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học-công nghệ, bảo trợ xã hội… Do vậy, đổi mới toàn diện khu vực sự nghiệp công lập sẽ góp phần đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của mọi tầng lớp nhân dân, thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, duy trì định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước.

Nguyên tắc tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Nguyên tắc tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

(Tài chính) Thực hiện mục tiêu đổi mới khu vực sự nghiệp công của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định khung sửa đổi Nghị định 43/2006/NĐ-CP, quy định các vấn đề chung về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là quy định về vấn đề tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhìn lại thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2014

Nhìn lại thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2014

(Tài chính) Dù bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2014 vẫn đạt những bước tiến với kết quả khá ấn tượng.

Thị trường trái phiếu 2014: Tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo

Thị trường trái phiếu 2014: Tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo

(Tài chính) Với khuôn khổ pháp lý đồng bộ và sự điều hành có hiệu quả, thị trường trái phiếu năm 2014 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, là tiền đề cho mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu trong những năm tiếp theo.

Ngành Dự trữ Quốc gia: Nỗ lực chặng nước rút

Ngành Dự trữ Quốc gia: Nỗ lực chặng nước rút

(Tài chính) Nhiệm vụ của năm 2014, ngành Dự trữ Quốc gia (DTQG) đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên, TS. Phạm Phan Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) cho rằng: Nhiệm vụ còn lại của những ngày cuối năm là rất nặng, chặng “nước rút” có tính quyết định đến việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm nay và sẽ tạo đà cho năm tới, do đó, ngành DTQG triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tính khả thi để tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ còn lại trong những ngày cuối năm 2014.

Hội nhập tài chính quốc tế: Cơ hội để phát triển

Hội nhập tài chính quốc tế: Cơ hội để phát triển

(Tài chính) Trong những năm qua, chính sách mở cửa hội nhập nói chung và hội nhập tài chính được đánh giá là có bước đi hợp lý, phù hợp với trình độ phát triển của đất nước và tập trung bảo hộ các ngành có tiềm năng. Các phương án được xây dựng trên cơ sở ý kiến các Bộ, Ngành và Hiệp hội doanh nghiệp trong đó quan tâm đến lợi ích thiết thực của nền kinh tế như lợi ích xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh và phục vụ cho một số ngành sản xuất trong nước. Hội nhập tài chính cũng đã đóng góp đáng kể vào công cuộc cải cách kinh tế đất nước, thể hiện ở việc cải cách doanh nghiệp trong nước; tăng trưởng thương mại và cải thiện được môi trường đầu tư.

Nợ công - nguồn vốn quan trọng để bổ sung cho đầu tư phát triển

Nợ công - nguồn vốn quan trọng để bổ sung cho đầu tư phát triển

(Tài chính) Nợ công là nguồn vốn quan trọng để bổ sung cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Trên 98% vốn vay được sử dụng trực tiếp cho các dự án hạ tầng. Nhiều công trình quan trọng, thiết yếu về giao thông, điện, nước, thủy lợi, y tế, giáo dục… đã hoàn thành, phát huy hiệu quả và đang tiếp tục đầu tư xây dựng mới, góp phần thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Quản lý nợ công đảm bảo an toàn, hiệu quả

Quản lý nợ công đảm bảo an toàn, hiệu quả

(Tài chính) Cùng với việc ban hành Luật Quản lý nợ công, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức xây dựng các công cụ kiểm soát nợ từ chiến lược nợ công, chương trình trung hạn, các kế hoạch vay trả nợ và các hạn mức vay cụ thể hàng năm cũng như đề ra hệ thống các chỉ tiêu giám sát an toàn nợ trong từng giai đoạn, đồng thời triển khai các nghiệp vụ quản lý nợ công theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Điều hành giá bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế

Điều hành giá bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế

(Tài chính) Công tác quản lý giá có vai trò quan trọng trong mục tiêu bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ đó, trong năm 2015, công tác điều hành giá phải gắn liền với công tác dự báo và đánh giá nhằm điều hành kịp thời, bám sát tình hình thị trường trong nước và quốc tế.

Thị trường tài chính Việt Nam năm 2014: Phát triển ổn định và bền vững

Thị trường tài chính Việt Nam năm 2014: Phát triển ổn định và bền vững

(Tài chính) Do ảnh hưởng của kinh tế thế giới và kinh tế trong nước, hoạt động của thị trường tài chính Việt Nam trong năm 2014 vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, trên giác độ khác, vẫn có thể dễ dàng nhận thấy những kết quả khả quan của thị trường này trong năm qua.

Vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước

Vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước

(Tài chính) Sáng ngày 24/12/2014, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (TC-NSNN) năm 2014, triển khai nhiệm vụ TC - NSNN năm 2015. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các bộ ngành; đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố tại 58 điểm cầu trong cả nước; đại diện lãnh đạo một số Tập đoàn, Tổng công ty; đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội.

Nhìn lại cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực tài chính

Nhìn lại cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực tài chính

(Tài chính) Năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành triển khai nhiều hoạt động và giải pháp nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực tài chính, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp (DN) tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của DN, phát huy mọi nguồn lực xã hội và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.