VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

NGÀNH TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 19 VÀ NGHỊ QUYẾT 35 CỦA CHÍNH PHỦ

Cải thiện môi trường kinh doanh: Tư duy đột phá, hành động quyết liệt

Cải thiện môi trường kinh doanh: Tư duy đột phá, hành động quyết liệt

Không chỉ thể hiện tư duy đột phá, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo thực thi các bước đi quyết liệt nhằm cải thiện môi trường kinh doanh theo mục tiêu: Đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới); đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3 trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế, như đã được đề ra tại Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Cải thiện môi trường kinh doanh: Thông điệp mới, quyết tâm cao

Cải thiện môi trường kinh doanh: Thông điệp mới, quyết tâm cao

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là nội dung có ý nghĩa quyết định đối với phát triển kinh tế-xã hội. Đất nước đã và đang hội nhập sâu rộng, thực hiện cơ chế thị trường ngày càng đầy đủ, vấn đề môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia càng có ý nghĩa hết sức quan trọng quyết định cho tăng trưởng bền vững và cạnh tranh hiệu quả. Đây là nội dung thông điệp được Chính phủ nhấn mạnh và quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh trong giai đoạn hiện nay… Điều này đã được khẳng định cụ thể qua các chương trình hành động trong thời gian qua, đặc biệt là qua Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ…

Cải cách hành chính thuế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

Cải cách hành chính thuế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ trong các năm qua, Bộ Tài chính đã không ngừng triển khai hiệu quả nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Tài chính chủ động rà soát cơ sở pháp lý về ngành nghề, điều kiện đầu tư kinh doanh

Bộ Tài chính chủ động rà soát cơ sở pháp lý về ngành nghề, điều kiện đầu tư kinh doanh

Đó là khẳng định của ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính tại cuộc trao đổi với phóng viên liên quan tiến độ rà soát các Thông tư, Quyết định có quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh; kế hoạch xây dựng các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Tài chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như tình hình cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Đến năm 2020: Phấn đấu thời gian nộp thuế tối đa 110 giờ/năm

Đến năm 2020: Phấn đấu thời gian nộp thuế tối đa 110 giờ/năm

Mục tiêu đến năm 2020 của ngành tài chính là thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ với hàng xuất khẩu và 41 giờ với hàng hóa nhập khẩu.

Ngành Tài chính nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Ngành Tài chính nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Bộ Tài chính ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP

Bộ Tài chính ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP

Bám sát các nội dung được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, ngày 31/5/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1239/QĐ-BTC về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Kế hoạch hành động thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực Tài chính

Kế hoạch hành động thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực Tài chính

Ngày 23/5/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1134/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Triển khai Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Triển khai Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Ngày 20/6/2016, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về “Các giải pháp Bộ Tài chính triển khai để thực hiện 02 Nghị quyết số 19/2016 về cải thiện môi trường kinh doanh và Nghị quyết số 35/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Chính phủ”. Tham dự và chủ trì buổi họp báo có Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngô Hữu Lợi, Phó Chánh Văn phòng Ngô Chí Tùng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19 trong lĩnh vực hải quan

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19 trong lĩnh vực hải quan

Triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tài chính nói chung và Tổng cục Hải quan nói riêng đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết, đóng góp không nhỏ vào mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của ngành Tài chính cũng như của Chính phủ.