Cục Thuế tỉnh Sơn La tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế
(Tài chính) Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và một số nội dung chính sách thuế mới ban hành liên quan đến nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, trong 2 ngày 05-06/6/2014, Cục Thuế Sơn La đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ cho công chức thuế làm công tác Thanh tra, Kiểm tra trong toàn tỉnh và Lãnh đạo Chi cục Thuế  các huyện thành phố.

Xứng đáng là Đảng bộ cơ sở tiêu biểu của ngành Thuế

Xứng đáng là Đảng bộ cơ sở tiêu biểu của ngành Thuế
(Tài chính) Tháng 12/2013, một tin vui đến với cán bộ, đảng viên Cục Công nghệ Thông tin (CNTT- Tổng cục Thuế) là Chi bộ của đơn vị chính thức được Đảng ủy cấp trên công nhận là Đảng bộ cơ sở. Đây là nỗ lực của toàn Đảng bộ đơn vị trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cục Thuế Nam Định đa dạng hóa hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Cục Thuế Nam Định đa dạng hóa hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
(Tài chính) Đối với Cục Thuế Nam Định, việc đa dạng hoá và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế không chỉ đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý chuyên ngành, mà đây còn là điểm mấu chốt, nhân tố quan trọng nhằm thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN).