Tăng biện pháp thu hồi nợ đọng thuế

Tăng biện pháp thu hồi nợ đọng thuế
Kết quả thu nội địa trên địa bàn (thông qua Cục Thuế Hà Nội) đạt 57.799 tỷ đồng, bằng 38,6% kế hoạch năm. Trong khi vẫn tiếp tục tập trung khai thác các nguồn thu từ đất… nhưng sức mua trên thị trường bất động sản (BĐS) và các sản phẩm dịch vụ liên quan chưa có lối thoát. Đây là những thách thức không nhỏ trong việc bảo đảm thu ngân sách của Thành phố trong năm nay.

Đăk Nông: Hầu hết các khoản thu không đạt tiến độ

 Đăk Nông: Hầu hết các khoản thu không đạt tiến độ
(Tài chính) Trong tổng số 14 khoản thu, sắc thuế, ngoại trừ các khoản: thuế Thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, phí, lệ phí  và thuế sử dụng đất nông nghiệp đảm bảo được tiến độ, còn lại 9 khoản khác đều đạt rất thấp so với dự toán. Cá biệt, khoản thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đạt 18,4%; thu tiền sử dụng đất đạt 20,3% và thu thuế ngoài quốc doanh mới đạt 27,9% dự toán. Do nhiều khoản thu giảm sút mạnh nên hầu hết các đơn vị thu của ngành Thuế đến hết tháng 6 mới chỉ đạt dưới 50% dự toán, tức là không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kết quả thu NS ở Phú Thọ: Khi người nộp thuế và cơ quan thuế cùng nỗ lực

Kết quả thu NS ở Phú Thọ:  Khi người nộp thuế và cơ quan thuế cùng nỗ lực
(Tài chính) Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013, bên cạnh việc thực hiện đồng bộ những giải pháp từ Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế, Cục Thuế Phú Thọ luôn xác định sự nỗ lực từ phía cơ quan thuế và người nộp thuế là yếu tố hết sức quan trọng. Thực tế này đã được chứng minh qua kết quả thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2013 của Cục Thuế Phú Thọ…

160 cán bộ công chức tham gia tập huấn phổ biến chính sách thuế mới

160 cán bộ công chức tham gia tập huấn phổ biến chính sách thuế mới
(Tài chính) Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức (CBCC) trong ngành Thuế nắm bắt kịp thời các nội dung của chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013, ngày 9/7/2013, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị triển khai phổ biến văn bản pháp luật thuế bổ sung, sửa đổi năm 2013.

6 tháng đầu năm 2013, Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tăng thu so với dự toán

6 tháng đầu năm 2013, Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tăng thu so với dự toán
(Tài chính) Cục Thuế Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2013. Báo cáo cho thấy, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 2.100 tỷ đồng, bằng 74% dự toán Bộ Tài chính giao cả năm, vượt 11% kế hoạch 6 tháng UBND Tỉnh giao và tăng 60% so với cùng kỳ, trong đó nguồn thu chủ yếu là thuế và phí, chiếm 89% tổng thu.

Cải cách thủ tục hành chính thuế ở Quảng Trị: Những kết quả mang lại

 Cải cách thủ tục hành chính thuế ở Quảng Trị: Những kết quả mang lại
(Tài chính) Thực hiện công khai các thủ tục hành chính (TTHC) thuế; cắt giảm tối đa thời gian, kịp thời xử lý các vướng mắc cho người nộp thuế (NNT)... là những giải pháp mà Cục Thuế tỉnh Quảng Trị thường xuyên áp dụng trong nhiều năm qua, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN). Hiệu quả rõ nét sau những nỗ lực ấy là đã tạo bước chuyển biến mới về phong cách làm việc của cán bộ công chức từ “quản lý” sang “phục vụ” và “hướng dẫn” NNT.