Thái Nguyên: Dẫn đầu về tỷ lệ thanh, kiểm tra thuế

Thái Nguyên: Dẫn đầu về tỷ lệ thanh, kiểm tra thuế
Cục Thuế Thái Nguyên hiện đang dẫn đầu cả nước về công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nhờ áp dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, từ xây dựng kế hoạch, phân tích, ban hành quyết định đến báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra.

Khả quan thu đòi nợ thuế

Khả quan thu đòi nợ thuế
Nửa đầu năm 2017, 63 Cục Thuế đã đôn đốc, thu hồi được 22.076 tỷ đồng, đạt 46,7% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Thái Nguyên: Tăng thu hàng chục tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra thuế

Thái Nguyên: Tăng thu hàng chục tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra thuế
Tính đến tháng 7 năm 2017, Cục Thuế Thái Nguyên đã thực hiện 431 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đã tiến hành truy thu, truy hoàn, phạt tổng số tiền 57,4 tỷ đồng; giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 27,5 tỷ đồng; giảm lỗ 14,4 tỷ đồng.

Thái Nguyên: Đã thực hiện hoàn thuế điện tử hơn 564 tỷ đồng

Thái Nguyên: Đã thực hiện hoàn thuế điện tử hơn 564 tỷ đồng
Ông Phạm Văn Chức, Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, qua 4 tháng triển khai công tác hoàn thuế bằng phương thức điện tử đến nay, Cục Thuế Thái Nguyên đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho 60 hồ sơ, với số thuế đề nghị hoàn là 564,8 tỷ đồng.

Cần khung thuế Bảo vệ môi trường mới cho túi nhựa

Cần khung thuế Bảo vệ môi trường mới cho túi nhựa
Thuế bảo vệ môi trường áp cho túi nhựa (túi ni-lông) hiện là 40.000 đồng/kg, quá thấp nên chưa hạn chế được việc sản xuất, sử dụng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường cao hoặc thậm chí cấm sản xuất, bán, sử dụng sản phẩm này.

Cần Thơ: 90 hồ sơ được hoàn thuế trên 178 tỷ đồng

Cần Thơ: 90 hồ sơ được hoàn thuế trên 178 tỷ đồng
Báo cáo của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ cho thấy, cơ quan này đã tiếp nhận 106 hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, với số tiền đề nghị hoàn là 233.885 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay cơ quan thuế mới giải quyết hoàn cho 90 hồ sơ, với số tiền thuế được hoàn trên 178 tỷ đồng.