VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

NHÌN LẠI 25 NĂM ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Chính sách tài chính nhằm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (*)

Chính sách tài chính nhằm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (*)

(Tài chính) Nhìn lại chặng đường 25 năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam, khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn ĐTNN ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, góp phần tích cực trong tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân thanh toán, tạo việc làm trực tiếp cho người lao động và hàng triệu việc làm gián tiếp khác, là yếu tố thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao phương thức quản lý kinh doanh, tạo động lực cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong từng ngành... Trong bài viết này, Bộ Tài chính tập trung vào một số chính sách tài chính đã góp phần quan trọng trong việc thu hút ĐTNN ở nước ta thời gian qua.

Những đóng góp tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với kinh tế - xã hội của Việt Nam (*)

Những đóng góp tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với kinh tế - xã hội của Việt Nam (*)

(Tài chính) Việc thu hút, sử dụng đầu tư nước ngoài (ĐTNN) thời gian qua cơ bản đã đáp ứng những mục tiêu đề ra về thu hút vốn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại. Điều này khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế.

Chính sách đất đai đối với đầu tư nước ngoài ở Việt Nam (*)

Chính sách đất đai đối với đầu tư nước ngoài ở Việt Nam (*)

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được xem là một trong những nguồn vốn, góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam. Những năm vừa qua, Chính phủ luôn coi trọng công tác thu hút đầu tư từ nước ngoài, bằng việc quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước thông qua việc triển khai xây dựng các cơ chế chính sách, đặc biệt là chính sách đất đai.

Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong 25 năm qua và định hướng cho giai đoạn mới (*)

Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong 25 năm qua và định hướng cho giai đoạn mới (*)

(Tài chính) Là một trong những dấu ấn đậm nét nhất của chính sách đổi mới kinh tế, Luật Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam được ban hành lần đầu tiên vào tháng 12/1987, trở thành khung khổ luật pháp cơ bản đầu tiên cụ thể hóa quan điểm của Đảng ta về mở cửa, hội nhập. Tuy có đôi lúc thăng trầm, song khu vực kinh tế có vốn ĐTNN nói riêng và các hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung đã thể hiện vai trò tích cực trong thành tựu tăng trưởng, phát triển của Việt Nam suốt 25 năm qua, và ngày càng khẳng định ảnh hưởng tích cực nhiều mặt đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời gian tới.

Khu công nghiệp, khu chế xuất

Khu công nghiệp, khu chế xuất "chuyển mình" đón làn sóng FDI mới

Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (KCN, KCX, KKT) đóng vai trò quan trọng trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 25 năm qua và đang cần phải tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cơ sở hạ tầng để chuẩn bị đón làn sóng FDI mới.

Điều ít biết về một phần tư thế kỷ Việt Nam đón vốn ngoại

Điều ít biết về một phần tư thế kỷ Việt Nam đón vốn ngoại

Ngày 29/12/1987, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư nước ngoài, văn bản pháp lý quan trọng nhất chính thức hóa việc tiếp nhận đầu tư nước ngoài tại Việt Nam kể từ quá trình đổi mới. Ở thời điểm này nhìn lại, Việt Nam đã chính thức mở cửa đón dòng vốn đầu tư nước ngoài được tròn một phần tư thế kỷ.

Một số vấn đề đặt ra trong phân cấp quản lý FDI tại Việt Nam

Một số vấn đề đặt ra trong phân cấp quản lý FDI tại Việt Nam

Những tồn tại, bất cập của cơ chế phân cấp quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hối thúc Chính phủ, các cơ quan chức năng phải xem xét lại cơ chế này, làm sao để phát huy hiệu quả trong tình hình mới, nhất là khi Việt Nam đang hướng tới tối ưu hóa lợi ích trong việc thu hút và sử dụng FDI.

Ba rủi ro lớn nhất với doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Ba rủi ro lớn nhất với doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Nhóm nghiên cứu PCI 2012 nhận định, từ khi thực hiện khảo sát doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đánh giá về môi trường cạnh tranh cấp tỉnh (PCI - FDI) đến nay, chưa bao giờ niềm tin và hiệu quả kinh doanh lại thấp như vậy.

Điểm mặt 6 hạn chế sau 25 năm thu hút đầu tư nước ngoài

Điểm mặt 6 hạn chế sau 25 năm thu hút đầu tư nước ngoài

Hiệu quả nguồn vốn chưa cao, hiệu ứng lan tỏa thấp, thu hút công nghệ chưa như kỳ vọng, số việc làm tạo ra chưa tương xứng, ô nhiễm môi trường và hiện tượng chuyển giá.

Thu hút FDI vào Việt Nam: Lạc quan trong gian khó

Thu hút FDI vào Việt Nam: Lạc quan trong gian khó

(Tài chính) Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, lượng vốn FDI đổ vào Việt Nam năm 2012 cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, các giải pháp đột phá nhằm chặn đà sụt giảm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn vốn này đã, đang và sẽ được thực hiện trong thời gian tới...