VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

NHỮNG DỰ BÁO VỀ TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM

Kinh tế vĩ mô Việt Nam qua góc nhìn của các tổ chức quốc tế

Kinh tế vĩ mô Việt Nam qua góc nhìn của các tổ chức quốc tế

(Tài chính) Thời gian gần đây, nhiều tổ chức quốc tế đã đưa ra nhận định khá tích cực về tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2013 và dự báo cho năm 2014.

Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát có phải là vòng kim cô không?

Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát có phải là vòng kim cô không?

(Tài chính) Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, tốc độ tăng trưởng đạt mức thấp, các chỉ số chủ yếu khác về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và những năm tiếp theo của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 được dự báo sẽ không đạt kế hoạch đề ra. Một trong những nguyên nhân quan trọng được cho là xuất phát từ chính mục tiêu mà chúng ta đang theo đuổi hiện nay là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Điều này được ví như “vòng kim cô” đang ngày càng thắt chặt động lực tăng trưởng kinh tế.

Kinh tế năm 2014 sẽ sáng hơn

Kinh tế năm 2014 sẽ sáng hơn

(Tài chính) Kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi, các chỉ báo về kinh tế vĩ mô ổn định hơn so với các năm 2012 song chưa thể ra khỏi giai đoạn trì trệ.

Tăng trưởng GDP 2011-2015: Khó đạt mục tiêu

Tăng trưởng GDP 2011-2015: Khó đạt mục tiêu

(Tài chính) Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2011–2015 là 7-7,5%/năm. Hơn nửa chặng đường sắp trôi qua, nhưng mục tiêu này đang tỏ ra khó khăn khi GDP những năm đầu tiên không được như mong đợi.

"Kinh tế Việt Nam đang tụt hậu ngày càng xa"

(Tài chính) “Kiểm điểm” nửa chặng đường phát triển giai đoạn 2011-2015, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ lo ngại: “Có dấu hiệu kinh tế Việt Nam đang tụt hậu so với các nước”.

 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ duy trì ở mức 5,6-6,2%

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ duy trì ở mức 5,6-6,2%

(Tài chính) Trong một báo cáo nhận định tình hình kinh tế 2013 và dự báo tình hình kinh tế 2014-2015, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTC) đã dự báo về tình hình kinh tế Việt Nam của 2 năm 2014-2015 với những tín hiệu khá khả quan.

Nhận định kinh tế Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014

Nhận định kinh tế Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014

(Tài chính) Năm 2013 là năm thứ 6, Việt Nam rơi vào trì trệ, tăng trưởng dưới tiềm năng. Đây cũng là giai đoạn bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài nhất, tính từ đầu thập niên 1990 đến nay.

Tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam

(Tài chính) Bài viết đặt từ “tăng trưởng” trước “lạm phát” bởi nhóm nghiên cứu cho rằng tăng trưởng phải là chủ đạo; chính sách tiền tệ, công cụ lạm phát là quan trọng xét trên nhiều khía cạnh nhưng hãy lưu ý, lạm phát là con dao hai lưỡi, sử dụng nó sao cho không tổn hại đến tăng trưởng trung và dài hạn. Nhóm tác giả cũng muốn nhấn mạnh đặc biệt đến yếu tố tăng trưởng bền vững. Giải pháp chính sách đề xuất là phải lựa chọn chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chất lượng.

Báo cáo  nhận định tình hình kinh tế năm 2013 & dự báo kinh tế 2014-2015

Báo cáo nhận định tình hình kinh tế năm 2013 & dự báo kinh tế 2014-2015