Thận trọng với thị trường phái sinh là cần thiết

Thận trọng với thị trường phái sinh là cần thiết
(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh Việt Nam”. Theo đó, đến năm 2015, sẽ xây dựng khung pháp lý, hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho thị trường và từ năm 2016 - 2020 sẽ tổ chức giao dịch các chứng khoán phái sinh dựa trên chỉ số chứng khoán, trái phiếu chính phủ và cổ phiếu.

Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh và một số lưu ý cho Việt Nam

Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh và một số lưu ý cho Việt Nam
(Tài chính) Thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh là cấp độ phát triển cao nhất của TTCK. Xây dựng TTCK phái sinh là điều cần thiết, là xu thế phát triển tất yếu nhằm hoàn thiện thị trường vốn Việt Nam, qua đó giúp đẩy mạnh quá trình huy động và khơi thông các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Kinh nghiệm xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh cho Việt Nam

 Kinh nghiệm xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh cho Việt Nam
(Tài chính)  Việc nghiên cứu kinh nghiệm sử dụng các sản phẩm chứng khoán phái sinh ở các ngân hàng hay các tổ chức tài chính tại Australia là rất cần thiết đối với quá trình nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam hiện nay nói riêng và là bài học kinh nghiệm quan trọng trong việc xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam trong thời gian tới.

Sự phát triển thị trường phái sinh toàn cầu

Sự phát triển thị trường phái sinh toàn cầu
(Tài chính) Vào cuối thế kỷ 20, trào lưu đổi mới tài chính mạnh mẽ đã hình thành nên một khu vực thị trường tài chính với quy mô rộng khắp trên toàn cầu, phát triển với tốc độ rất cao, đó là thị trường các công cụ tài chính phái sinh (các hợp đồng tài chính).