VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Ở VIỆT NAM

Sự phát triển thị trường phái sinh toàn cầu

Sự phát triển thị trường phái sinh toàn cầu

(Tài chính) Vào cuối thế kỷ 20, trào lưu đổi mới tài chính mạnh mẽ đã hình thành nên một khu vực thị trường tài chính với quy mô rộng khắp trên toàn cầu, phát triển với tốc độ rất cao, đó là thị trường các công cụ tài chính phái sinh (các hợp đồng tài chính).

 Kinh nghiệm xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh cho Việt Nam

Kinh nghiệm xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh cho Việt Nam

(Tài chính) Việc nghiên cứu kinh nghiệm sử dụng các sản phẩm chứng khoán phái sinh ở các ngân hàng hay các tổ chức tài chính tại Australia là rất cần thiết đối với quá trình nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam hiện nay nói riêng và là bài học kinh nghiệm quan trọng trong việc xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam trong thời gian tới.

Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh và một số lưu ý cho Việt Nam

Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh và một số lưu ý cho Việt Nam

(Tài chính) Thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh là cấp độ phát triển cao nhất của TTCK. Xây dựng TTCK phái sinh là điều cần thiết, là xu thế phát triển tất yếu nhằm hoàn thiện thị trường vốn Việt Nam, qua đó giúp đẩy mạnh quá trình huy động và khơi thông các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thận trọng với thị trường phái sinh là cần thiết

Thận trọng với thị trường phái sinh là cần thiết

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh Việt Nam”. Theo đó, đến năm 2015, sẽ xây dựng khung pháp lý, hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho thị trường và từ năm 2016 - 2020 sẽ tổ chức giao dịch các chứng khoán phái sinh dựa trên chỉ số chứng khoán, trái phiếu chính phủ và cổ phiếu.

Vận hành thị trường chứng khoán phái sinh thông suốt, minh bạch và hiệu quả

Vận hành thị trường chứng khoán phái sinh thông suốt, minh bạch và hiệu quả

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi Lễ khai trương Thị trường Chứng khoán (TTCK) phái sinh Việt Nam do Bộ Tài chính tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 10/8.

Sao phải cần thị trường chứng khoán phái sinh?

Sao phải cần thị trường chứng khoán phái sinh?

(Tài chính) Đến năm 2016, sẽ bắt đầu tổ chức giao dịch các chứng khoán phái sinh dựa trên tài sản cơ sở là chỉ số chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu.

Những đặc điểm chính của sản phẩm phái sinh đầu tiên - VN30

Những đặc điểm chính của sản phẩm phái sinh đầu tiên - VN30

Ngày 10/8/2017 vừa qua, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động với sản phẩm đầu tiên ra mắt thị trường là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Thị trường chứng khoán phái sinh đã có lộ trình phát triển chính thức

Thị trường chứng khoán phái sinh đã có lộ trình phát triển chính thức

(Tài chính) Ngày 11/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh Việt Nam.

Xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

(Tài chính) Việc xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) là một mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 2011-2020 đã được Thủ tướng phê duyệt theo quyết định 252/2012/QĐ-TTg.