VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Cơ chế giám sát tài chính, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Những vấn đề đặt ra

Cơ chế giám sát tài chính, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Những vấn đề đặt ra

(Tài chính) Quản lý, giám sát tài chính, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước ở nước ta. Đặc biệt trong bối cảnh Đảng, Chính phủ đang đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, công tác quản lý, giám sát tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp là vấn đề hết sức cần thiết…

Thực trạng doanh nghiệp nhà nước đầu tư ngoài ngành và giải pháp thoái vốn

Thực trạng doanh nghiệp nhà nước đầu tư ngoài ngành và giải pháp thoái vốn

(Tài chính) Trước thực trạng “lỗ khủng”, làm ăn kém hiệu quả của nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước dừng đầu tư ra ngoài ngành, tính toán rút các khoản đã đầu tư ngoài ngành trước năm 2015. Đây là chủ trương kiên quyết nhằm cơ cấu lại nguồn vốn và tăng hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước…

Quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước hiện nay

Quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước hiện nay

(Tài chính) Quản lý và giám sát việc sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước là một việc làm cần thiết nhằm đánh giá đúng thực trạng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó, có cơ chế chính sách giúp cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện các yếu kém trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Giám sát tài chính doanh nghiệp: Mục tiêu quan trọng hàng đầu

Giám sát tài chính doanh nghiệp: Mục tiêu quan trọng hàng đầu

(Tài chính) Giai đoạn 2011 - 2015, cùng với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã và đang được triển khai quyết liệt. Trong đó, giám sát hiệu quả quản trị doanh nghiệp, sức cạnh tranh, tình hình tài chính lành mạnh... là những mục tiêu quan trọng hàng đầu.

Giải pháp giám sát hoạt động tài chính doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Giải pháp giám sát hoạt động tài chính doanh nghiệp sau cổ phần hóa

(Tài chính) Để thực hiện thành công chủ trương cổ phần doanh nghiệp nhà nước, công tác giám sát doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần là một nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, thời gian qua công tác này còn thiếu chặt chẽ và bộc lộ nhiều hạn chế, ảnh hưởng không ít đến khả năng bảo toàn và sinh lời nguồn vốn của Nhà nước.

Kiểm soát tài chính trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Kiểm soát tài chính trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

(Tài chính) Kiểm soát tài chính trong tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi Đảng, Chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Bài viết phân tích vai trò và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát tài chính tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Kinh nghiệm các nước về quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Kinh nghiệm các nước về quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp

TCTC Online - Ở hầu hết các nước, việc quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nói riêng và quản lý doanh nghiệp nhà nước nói chung rất được chú trọng. Mỗi nước có cách quản lý, giám sát riêng nhưng chủ yếu vẫn thông qua các đầu mối là cơ quan chức năng có thẩm quyền (bộ, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ) và có sự tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu.