VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

QUẢN LÝ QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

Tăng cường quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ở Việt Nam

Tăng cường quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ở Việt Nam

(Tài chính) Các quỹ tài chính nhà nước (TCNN) ngoài ngân sách nhà nước (NSNN) có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước ở từng thời kỳ. Tuy nhiên, đến nay số tiền tại các quỹ này là khá lớn lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, trong khi nguồn lực tài chính thì eo hẹp lại dàn trải, thu NSNN khó khăn nhưng nguồn quỹ này còn tồn dư cả trăm tỷ đồng chưa tiêu đến hoặc không tiêu được.

Quản lý và giám sát các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ở Việt Nam

Quản lý và giám sát các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ở Việt Nam

(Tài chính) Mặc dù đã có những đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đất nước, nhưng trong bối cảnh ngân sách khó khăn hiện nay, Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước (TCNN) ngoài ngân sách nhà nước (NSNN). Việc quản lý thu, chi đối với các quỹ nói trên cũng cần được nghiên cứu, sửa đổi bổ sung vào quy định của Luật Ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của loại hình quỹ quan trọng này.

Định hướng đổi mới các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Định hướng đổi mới các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

(Tài chính) Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là một định chế tài chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập với mục đích tập trung một số nguồn lực để đáp ứng một số nhiệm vụ chi được xác định. Bên cạnh những tác động tích cực mà các quỹ này mang lại trong đời sống xã hội, thực tế hoạt động vẫn còn một số bất cập cần có sự định hướng phát triển và cơ chế quản lý một cách rõ ràng và chặt chẽ… Bài viết đưa ra thực trạng về tình hình hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và định hướng đổi mới.

Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: Cần được luật hóa

Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: Cần được luật hóa

(Tài chính) Trước việc Quốc hội lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước; Luật Đầu tư công, mua sắm công; Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng, hiện có quá nhiều quỹ tài chính của Nhà nước chưa được luật hóa để quản lý. Trong khi thực tế, các quỹ này hoạt động rất rầm rộ, đa dạng, nhiều quỹ quản lý số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng – đấy cũng là một bộ phận cấu thành của tài chính quốc gia – thế nhưng Quốc hội vẫn chưa được báo cáo, giám sát. Nên chăng, Quốc hội cần luật hóa để quản lý toàn bộ hoạt động quỹ tài chính nhà nước này?

Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: Một số vấn đề đặt ra

Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: Một số vấn đề đặt ra

(Tài chính) Hiện nay, có ý kiến cho rằng, ngoài ngân sách nhà nước (NSNN) còn có trên 50 quỹ tài chính tập trung hoặc chuyên dùng cũng là ngân quỹ nhà nước, thuộc phạm vi tài chính nhà nước. Không ít quỹ quản lý số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng nhưng Quốc hội chưa bao giờ được báo cáo về nguồn hình thành, tình hình sử dụng và kết quả sử dụng của các quỹ này. Câu hỏi đặt ra là thực trạng các quỹ này hiện nay ra sao?

Thực trạng hành lang pháp lý về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Thực trạng hành lang pháp lý về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

(Tài chính) Trong những năm qua, sự tồn tại và hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách như một hiện tượng hiển nhiên trong đời sống kinh tế, xã hội ở nước ta. Bài viết bàn về thực trạng hành lang pháp lý cho sự ra đời, quản lý hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ở nước ta và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong điều kiện hiện nay.