VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

QUẢN LÝ THUẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chính sách thuế thương mại điện tử tại một số nước và gợi ý cho Việt Nam

Chính sách thuế thương mại điện tử tại một số nước và gợi ý cho Việt Nam

Những lợi ích mà hoạt động thương mại điện tử đem đến là cơ hội về việc mở rộng thị trường và các kênh phân phối cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, đi liền với cơ hội cũng là những thách thức cho cơ quan thuế trong việc quản lý thuế thương mại điện tử. Bài viết phân tích thực trạng chính sách thuế thương mại điện tử ở một số nước, từ đó đưa ra những gợi ý cho Việt Nam.

Giải pháp quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử

Giải pháp quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử

Ở nước ta đã có chính sách thuế áp dụng đối với kinh doanh thương mại điện tử hay chưa? Các trò chơi điện tử, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trực tuyến phải nộp những loại thuế nào? Việc tổ chức quản lý thu nộp của cơ quan thuế được căn cứ vào đâu?... Đó là những vấn đề sẽ được giải đáp trong bài viết, từ đó đưa ra những giải pháp để hiện thực hóa các chính sách thuế vào thực tế cuộc sống.

Trốn thuế thương mại điện tử: Nhận diện các hành vi và giải pháp xử lý

Trốn thuế thương mại điện tử: Nhận diện các hành vi và giải pháp xử lý

Trốn thuế có thể được hiểu là hành vi không hợp pháp có chủ định hoặc là hành vi liên quan trực tiếp đến việc vi phạm các quy định của luật thuế để không phải nộp thuế. Về cơ bản, các doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh thương mại điện tử cũng có các động cơ và hành vi trốn thuế tương tự như hình thức kinh doanh thương mại truyền thống.

Một số vấn đề đặt ra trong quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Một số vấn đề đặt ra trong quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Gần đây, có nhiều ý kiến đề xuất tăng cường quản lý thuế đối với thương mại điện tử và cần phải có các quy định cụ thể về thuế đối với hoạt động này. Ngược lại, có ý kiến cho rằng pháp luật thuế đã có quy định cụ thể cả về chính sách và quản lý thuế, vấn đề là cần phải tăng cường quản lý hiệu quả về lĩnh vực này. Bài viết đề cập đến một số nội dung vừa là phản biện, vừa mang tính chất bổ sung thêm cho các ý kiến trên.

Hiện trạng thu thuế thương mại điện tử tại Việt Nam

Hiện trạng thu thuế thương mại điện tử tại Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có một chính sách thuế và quy trình quản lý thuế riêng cho hoạt động thương mại điện tử. Thời gian tới, khi kinh tế Việt Nam hội nhập đầy đủ và chuyển từ kinh tế hàng hoá sang kinh tế dịch vụ, hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam sẽ có nhiều chuyển biến, chính sách thuế thương mại điện tử sẽ phải được hệ thống hóa và pháp điển hóa hợp lý để đáp ứng đầy đủ việc quản lý loại hình thuế này.

Tổng quan về thương mại điện tử ở Việt Nam

Tổng quan về thương mại điện tử ở Việt Nam

Thời gian qua, thương mại điện tử ở nước ta đã có những bước phát triển đáng kể bởi những lợi ích to lớn mà hoạt động mang lại. Tuy nhiên, trên bình diện chung, nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp vẫn chưa thấy hết hiệu quả mà thương mại điện tử đem lại nên vẫn chưa quan tâm, chưa phát huy tối đa thế mạnh của loại hình này. Bài viết giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử…