Không sợ nợ, chỉ lo sử dụng kém hiệu quả

Không sợ nợ, chỉ lo sử dụng kém hiệu quả
(Taichinh) - Nợ công của Việt Nam trong những năm gần đây liên tục tăng nhanh, từ tỷ lệ gần 52% GDP năm 2010, lên 54% năm 2013 và ước khoảng 60% năm 2014. Dư nợ công đến cuối năm 2015 khoảng 64% - sát giới hạn được Quốc hội phê duyệt (65%).

Chỉ rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể trong quản lý, sử dụng nợ công

Chỉ rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể trong quản lý, sử dụng nợ công
(Taichinh) - Ngày 14/2/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, các chủ dự án có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

Chia sẻ trách nhiệm để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay

Chia sẻ trách nhiệm để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay
(Taichinh) - Ngày 14/2/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Chỉ thị này có thể nói là một bước "chuyển căn bản" cho công tác quản lý nợ công hiện nay nhằm tập trung hơn vào hiệu quả sử dụng nguồn vốn bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện chính sách để phù hợp với bối cảnh mới.

Công khai về nợ công đã bước đầu đi vào nề nếp...

Công khai về nợ công đã bước đầu đi vào nề nếp...
(Taichinh) - Để từng bước khắc phục các vấn đề tồn tại, hạn chếliên quan đến nợ công, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/2/2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Trong chiều ngày 14/5, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp báo chuyên đề nhằm giới thiệu nội dungChỉ thị số 02 nói trên do ông Trương Hùng Long - Cục trưởng Cục Quản lý nợ (Bộ Tài chính) chủ trì.

Nợ công sẽ giảm dần

Nợ công sẽ giảm dần
(Taichinh) - Theo khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, nợ công của nước ta đến cuối năm 2014 là 60,3% GDP và theo kế hoạch đến năm 2016 sẽ tăng lên mức cao nhất là 64,9% GDP, các năm sau đó sẽ giảm dần, đến năm 2020 còn khoảng 60,2% GDP, nằm trong giới hạn quy định an toàn cho phép là không quá 65% GDP.