VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP: Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP: Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

(Tài chính) Ngày 14/5/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. FinancePlus.vn xin giới thiệu lại toàn văn nội dung quan trọng của Nghị định này.

 Quy định về hoá đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ

Quy định về hoá đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ

(Tài chính) Ngày 15/5/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Một số thay đổi quan trọng về hóa đơn từ ngày 1/7/2013

Một số thay đổi quan trọng về hóa đơn từ ngày 1/7/2013

Ngày 1/7/2013, Thông tư số 64/2013/TT-BTC về hóa đơn chính thức có hiệu lực. So với quy định hiện hành tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC và Thông tư số 13/2011/TT-BTC, Thông tư này có một số điểm thay đổi quan trọng.

Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung về hoá đơn, chứng từ theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung về hoá đơn, chứng từ theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Sau hơn hai năm thực hiện quy định mới về hóa đơn, Thông tư 153/2010/TT-BTC đã phát sinh một số vấn đề vướng mắc. Ngày 15/5/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013 và thay thế Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010.

 Ngăn chặn các trường hợp vi phạm về hoá đơn thuế

Ngăn chặn các trường hợp vi phạm về hoá đơn thuế

(Tài chính) Theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vừa được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 1/7 tới, sẽ có quy định cụ thể các trường hợp vi phạm về hoá đơn như: Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn...

Một số xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Một số xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

(Tài chính) Một số xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn tự in, đặt in quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.