VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Một số nội dung cơ bản về dự án Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Một số nội dung cơ bản về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Tạp chí Tài chính giới thiệu về một số nội dung cơ bản về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân: Thực tiễn và kiến nghị

Sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân: Thực tiễn và kiến nghị

Qua ba năm thực hiện, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã dần đi vào cuộc sống, từng bước thực hiện mục tiêu ban đầu đặt ra. Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, các cơ quan đoàn thể, các chuyên gia kinh tế và nhân dân về bản dự thảo sửa đổi bổ sung Luật thuế này. Bên cạnh việc ủng hộ những điểm sửa đổi, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Dự thảo luật.

Luật thuế Thu nhập cá nhân: Sự cần thiết và đạo lý của những quy định sửa đổi

Luật thuế Thu nhập cá nhân: Sự cần thiết và đạo lý của những quy định sửa đổi

TCTC Online - Qua 3 năm thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân đã nảy sinh một số bất cập, không còn phù hợp, cần được sửa đổi, bổ sung cho sát với thực tế. Sau một thời gian dài nghiên cứu, Bộ Tài chính đã xây dựng Dự thảo sửa đổi luật này với mục tiêu dài hạn là đảm bảo công bằng điều tiết thu nhập, nâng cao đời sống người nộp thuế, khuyến khích cá nhân làm giàu chính đáng.