VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP: CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, ĐẦU TƯ

Xu hướng cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp trên thế giới

Xu hướng cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp trên thế giới

(Tài chính) Trong hệ thống chính sách thuế của các nước, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một sắc thuế quan trọng xét trên các tiêu chí như tỷ trọng trong thu ngân sách, mức độ ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư... Với bối cảnh kinh tế thế giới thời gian qua đã có những thay đổi, nhiều nước đã có những cải cách mạnh mẽ về hệ thống chính sách thuế của mình, trong đó có chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phần lớn doanh nghiêp được áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp thấp hơn lộ trình

Phần lớn doanh nghiêp được áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp thấp hơn lộ trình

(Tài chính) Ông Nguyễn Văn Phụng- Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) cho rằng, cần nhìn nhận một cách công bằng về mục tiêu kép khi lộ trình giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trùng với thời điểm khó khăn của nền kinh tế, của doanh nghiệp (DN). Bởi không phải kinh tế khó khăn mới giảm thuế mà việc sửa Luật lần này liên quan đến các chương trình trung và dài hạn trong Chiến lược Cải cách hệ thống thuế của Chính phủ.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Nhìn từ thực tiễn triển khai tại địa phương

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Nhìn từ thực tiễn triển khai tại địa phương

(Tài chính) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thu điều tiết vào lợi nhuận của các doanh nghiệp với căn cứ tính thuế là thu nhập và thuế suất. Như vậy, có thể nói đây là sắc thuế phản ánh và điều tiết tốt nhất, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực tế triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho thấy, mỗi lần điều chỉnh giảm thuế đều có những tác động tích cực, giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, từ đó dẫn đến tăng thu.

Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN: Đề xuất hướng xử lý đối với các khoản chi tiếp thị, quảng cáo

Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN: Đề xuất hướng xử lý đối với các khoản chi tiếp thị, quảng cáo

(Tài chính) Xét một cách tổng thể, nội dung Dự án luật sửa đổi bổ sung Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mà Bộ Tài chính công bố gần đây đã bám sát mục tiêu tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bảo đảm công bằng, bình đẳng trong cạnh tranh, phù hợp với xu thế cải cách thuế và thông lệ quốc tế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp với hoạt động tài chính vi mô

Thuế thu nhập doanh nghiệp với hoạt động tài chính vi mô

(Tài chính) Theo Quyết định 2195/QĐ-TTg ngày 06/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, một trong các giải pháp thúc đẩy phát triển hệ thống tài chính vi mô (TCVM) tại Việt Nam đến năm 2020 là “có chính sách thuế, phí phù hợp để hỗ trợ phát triển hoạt động tài chính vi mô”. Bài viết phân tích một số nội dung trọng yếu của các tổ chức có hoạt động tài chính vi mô và kiến nghị hoàn thiện chính sách này.

Các ưu đãi thuế trong Dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Các ưu đãi thuế trong Dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

(Tài chính) Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp giữa năm 2013. Về cơ bản, Chính phủ và Bộ Tài chính đã sử dụng tất cả các hình thức ưu đãi thuế trong Dự thảo Luật lần này. Các mức thuế suất đưa ra cũng khá phù hợp với xu hướng chung của các nước trong khu vực và trên thế giới, phù hợp với mục tiêu giảm dần tỷ lệ động viên về thuế trong Chiến lược Tài chính Việt Nam đến năm 2020.

Bàn về việc sửa đổi chi phí được trừ

Bàn về việc sửa đổi chi phí được trừ

(Tài chính) Việc nghiên cứu sửa đổi quy định về chi phí được trừ, một mặt, sẽ tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc để chống thất thu cho ngân sách nhà nước, mặt khác, vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã có những sửa đổi cần thiết. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần bàn để hoàn thiện quy định về chi phí được trừ trong Dự thảo Luật này.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Một số vấn đề đặt ra

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Một số vấn đề đặt ra

(Tài chính) Một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là ưu đãi thuế TNDN. Bài viết phân tích các đề xuất điều chỉnh thuế suất và ưu đãi thuế TNDN; đồng thời đưa ra các kiến nghị chính sách nhằm hoàn thiện pháp luật về thuế TNDN…

Sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp

(Tài chính) Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Chính phủ đã có Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Điểm nhấn đáng chú ý của Dự thảo là đề xuất giảm mức thuế chung để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích lũy, tích tụ đổi mới thiết bị, đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời nuôi dưỡng thêm nguồn thu...