VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

TÀI CHÍNH VIỆT NAM: 70 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Ngành Tài chính giúp khơi thông các nguồn lực quốc gia”

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Ngành Tài chính giúp khơi thông các nguồn lực quốc gia”

“Tập trung tháo gỡ rào cản về cơ chế, chính sách tài chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, chủ động hội nhập với khu vực và thế giới; tích cực tham gia thực hiện ba đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu ngành Tài chính và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực” - đó là đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về ngành Tài chính nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam.

Tài chính cách mạng Việt Nam: 70 năm đồng hành cùng đất nước

Tài chính cách mạng Việt Nam: 70 năm đồng hành cùng đất nước

Năm 2015, hòa chung trong không khí vui mừng, phấn khởi của cả nước hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngành Tài chính Việt Nam đã tích cực, chủ động hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và 70 năm thành lập ngành Tài chính.

Quản lý, điều hành giá theo cơ chế thị trường: Những thành công và định hướng

Quản lý, điều hành giá theo cơ chế thị trường: Những thành công và định hướng

Sau 30 năm đổi mới, đồng hành cùng với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước, công tác quản lý, điều hành giá đã đạt được những bước tiến dài trong việc chuyển đổi từ cơ chế giá kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá đã đạt được những thành công bước đầu góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tổng cục Hải quan: Xứng danh “người gác cửa” nền kinh tế

Tổng cục Hải quan: Xứng danh “người gác cửa” nền kinh tế

Ra đời chỉ 8 ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (10/9/1945), Hải quan Việt Nam đã có lịch sử 70 năm phát triển vẻ vang. Trải qua những giai đoạn phát triển của đất nước, lực lượng hải quan luôn xứng đáng là người chiến sĩ gác cửa nền kinh tế đất nước. Phát huy truyền thống đó, ngày nay Hải quan Việt Nam đã và đang phát huy tiềm lực bước vào thời kỳ mới với những vận hội, thời cơ mới.

Cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế: Dấu ấn hội nhập và đổi mới

Cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế: Dấu ấn hội nhập và đổi mới

Trong những năm qua, ngành Thuế đã tích cực đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế trong bối cảnh người nộp thuế có số lượng ngày càng tăng, quy mô và lĩnh vực hoạt động đa dạng, phức tạp nhưng nguồn nhân lực của Ngành lại có hạn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế luôn hoàn thành, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao cho.

Tài chính Việt Nam: Những dấu ấn thời kỳ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tài chính Việt Nam: Những dấu ấn thời kỳ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Từ năm 2001 đến nay, nền tài chính Việt Nam bước vào thời kỳ tăng cường hội nhập và hiện đại hóa, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. Đây cũng là giai đoạn ngành Tài chính tập trung nhiều nỗ lực cải cách thể chế phù hợp với yêu cầu chuyển đổi của nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng các cam kết hội nhập; đồng thời triển khai các nhiệm vụ tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu.

Ngành Tài chính: Tự hào truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành

Ngành Tài chính: Tự hào truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 14/8, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho ngành Tài chính vì những công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng trong suốt thời gian qua. Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có bài diễn văn kỷ niệm. Tạp chí Tài chính trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu này.

Phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực sáng tạo và phấn đấu xây dựng ngành Tài chính phát triển bền vững

Phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực sáng tạo và phấn đấu xây dựng ngành Tài chính phát triển bền vững

Cách đây 70 năm, đúng vào ngày ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 28/ 8/1945, ngành Tài chính được thành lập và ngày này hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là Ngày Truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam.

Thi đua yêu nước là động lực phát triển của Hải quan TP. Đà Nẵng

Thi đua yêu nước là động lực phát triển của Hải quan TP. Đà Nẵng

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước của ngành Tài chính, nhữ ng năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đ ã tạo được những chuyển biến tích cực trên các mặt hoạt động của đơn vị. Việc tổ chức phong trào thi đua, ý nghĩa và thiết thực đã thúc đẩy cán bộ, công chức trong đơn vị vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.