Tăng cường công tác thanh tra thuế ở Việt Nam

Tăng cường công tác thanh tra thuế ở Việt Nam
(Tài chính) Là một tổ chức trong hệ thống tổ chức của thanh tra nhà nước, đồng thời là tổ chức cấu thành trong bộ máy quản lý của ngành Tài chính, thanh tra tài chính nói chung và thanh tra thuế nói riêng là một công cụ quản lý tài chính có hiệu lực, đảm bảo cho phép luật, các chính sách chế độ và kế hoạch ngân sách nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh.

Nợ thuế: Đã đến hồi kết?

Nợ thuế: Đã đến hồi kết?
(Tài chính) Một trong những đột phá trong quản lý nợ thuế mà Tổng cục Thuế đặt ra trong năm 2013 là thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ năm 2013 cho cục Thuế các địa phương, phấn đấu tỷ lệ tổng nợ đến 31/12/2013 so với số thực hiện thu không quá 5%, trừ các khoản nợ không còn đối tượng để thu, nợ điều chỉnh. Để đạt được chỉ tiêu này quả là không hề đơn giản, bởi tính đến hết năm 2012, tổng số nợ thuế trong toàn Ngành đạt tới con số 45.000 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội đổi mới công tác thanh tra chống thất thu thuế

Cục Thuế Hà Nội đổi mới công tác thanh tra chống thất thu thuế
(Tài chính) Năm 2013, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới thêm một bước công tác thanh, kiểm tra thuế. Theo đó, bắt đầu từ việc kiến nghị bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật thuế, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; khuyến khích nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế (NNT) trên địa bàn góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Cục Thuế Điện Biên quyết liệt với xử lý nợ đọng thuế

Cục Thuế Điện Biên quyết liệt với xử lý nợ đọng thuế
Những năm gần đây, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên đều vượt chỉ tiêu Trung ương và địa phương giao. Song tình trạng nợ đọng thuế là vấn đề nan giải đối với ngành Thuế Tỉnh. Kết thúc kỳ nợ thuế 3 tháng đầu năm 2013, tổng số thuế nợ đọng toàn tỉnh trên 156,2 tỷ đồng, chiếm 142,7% tổng số thu ngân sách quý I. Tại một số đơn vị, số nợ thuế tăng cao so với cùng kỳ và tổng thu ngân sách, như: Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ, Chi cục Thuế huyện Điện Biên...

Cục Thuế Đà Nẵng đối phó với các chiêu thức trốn thuế

Cục Thuế Đà Nẵng đối phó với các chiêu thức trốn thuế
Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó chủ tịch UBND quận Hải Châu cho rằng, tuy xác định được các lĩnh vực để xảy ra thất thu thuế, nhưng các ngành chức năng chưa tập trung phối hợp cùng một lúc làm đồng loạt trên toàn địa bàn hoặc chưa có biện pháp thanh tra có hiệu quả, nhất là trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (DN); quản lý DN nước ngoài còn nhiều hạn chế…

Ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk chống thất thu thuế trong kinh doanh cà phê

Ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk chống thất thu thuế trong kinh doanh cà phê
(Tài chính) Công tác chống thất thu thuế ở Đắk Lắk thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực nhưng nhìn chung tình trạng thất thu vẫn còn xảy ra. Để hoàn thành tốt kế hoạch thu ngân sách nhà nước của Tỉnh năm 2013, Ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm chống thất thu thuế nói chung và trong lĩnh vực kinh doanh cà phê nói riêng.