Kiểm toán nhà nước đối với quản lý ngân sách: Những vấn đề đặt ra

Kiểm toán nhà nước đối với quản lý ngân sách: Những vấn đề đặt ra

Không chỉ riêng Việt Nam, hiện nay phần đa các nước trên thế giới đều nhìn nhận kiểm toán là công cụ quan trọng bậc nhất giúp Nhà nước thực hiện quản lý thu – chi ngân sách. Tuy nhiên, để kiện toàn và nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách trong bối cảnh hội nhập, bài viết khái quát vai trò của kiểm toán đối với công tác quản lý ngân sách, từ đó đề xuất giải pháp và khuyến nghị cho hoạt động này thời gian tới.

Hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước qua góc nhìn kiểm toán

Hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước qua góc nhìn kiểm toán
Kể từ khi Luật Kiểm toán nhà nước được ban hành năm 2005, hoạt động kiểm toán nhà nước ngày càng được mở rộng và thường xuyên hơn; chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý ngân sách nhà nước, nhất là ở các địa phương.

Kinh nghiệm quản lý ngân sách của một số nước

Kinh nghiệm quản lý ngân sách của một số nước

Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu của bất kỳ chính phủ nào nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong điều kiện nguồn thu ngân sách ngày càng khó khăn, nhu cầu chi ngày càng lớn, tình trạng bội chi ngân sách thường xuyên… thì việc phác họa một số kinh nghiệm quản lý, sử dụng ngân sách ở một số nước sẽ cho những bài học có thể tham khảo.

Giảm áp lực cân đối ngân sách nhà nước

Giảm áp lực cân đối ngân sách nhà nước
Thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 mặc dù dự báo tăng vượt dự toán nhưng ngân sách T.Ư sẽ bị hụt thu, chủ yếu do giá dầu thô trên thế giới giảm mạnh. Điều này tạo áp lực lớn cho việc bảo đảm cân đối NSNN năm nay.

"Bộ Tài chính đã quyết liệt thực hiện tiết kiệm là rất đáng hoan nghênh"

 "Bộ Tài chính đã quyết liệt thực hiện tiết kiệm là rất đáng hoan nghênh"
Đó là ý kiến của Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) đánh giá về những kết quả đạt được của ngành Tài chính. Đại biểu nói: "Thời gian qua, Bộ Tài chính đã quyết liệt thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, một số lĩnh vực tiết kiệm tới hơn 22.000 tỷ đồng là vấn đề rất đáng hoan nghênh".