VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

TĂNG CƯỜNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tăng thêm nguồn lực đầu tư cho nông thôn mới

Tăng thêm nguồn lực đầu tư cho nông thôn mới

(Tài chính) Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014, nhiệm vụ giải pháp năm 2015 và định hướng về kế hoạch 5 năm 2016-2020, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, làm căn cứ để các địa phương đưa vào văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Phát triển công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương

Phát triển công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương

(Tài chính) Trong những năm qua, công nghiệp nông thôn góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển, đóng góp không nhỏ cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, đối với nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh, đóng góp của lĩnh vực công nghiệp nông thôn đối với kinh tế địa phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, dẫn tới sự lãng phí lớn về tài nguyên, ngân sách, bỏ lỡ nhiều cơ hội thu hút đầu tư và phát triển cho công nghiệp nông thôn.

Mở rộng tín dụng cho nông nghiệp: Nhìn từ mô hình liên kết sản xuất

Mở rộng tín dụng cho nông nghiệp: Nhìn từ mô hình liên kết sản xuất

(Tài chính) Trong gần 30 năm đổi mới, ngành Nông nghiệp Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ và trở thành ‘bà đỡ” cho nền kinh tế cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Việt Nam, một trong những vấn đề đặt ra hiện nay là phải tăng cường mở rộng tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bài viết đề xuất một vài giải pháp nhằm giúp các tổ chức tín dụng mở rộng hơn nữa hoạt động tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn.

Giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp từ góc nhìn chuyên gia

Giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp từ góc nhìn chuyên gia

(Tài chính) Để ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc dân, tạo động lực tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cần thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới

Để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới

(Tài chính) Để nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với nông dân nói riêng cũng như chính quyền và các cấp hội nông dân nói chung.

Giải pháp tái cơ cấu hiệu quả ngành nông nghiệp Việt Nam

Giải pháp tái cơ cấu hiệu quả ngành nông nghiệp Việt Nam

(Tài chính) Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng khoá XI đã đề ra, đòi hỏi ngành nông nghiệp Việt Nam phải có những đổi mới căn bản, trong đó đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp trở thành nhiệm vụ hết sức cấp thiết hiện nay. Để hiểu hơn những giải pháp trọng tâm của tái cơ cấu nông nghiệp, FinancePlus đã có cuộc phỏng vấn GS., TS. Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tăng cường huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Tăng cường huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

(Tài chính) Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đây là một chương trình khung toàn diện nhất để cộng đồng chung sức xây dựng một nông thôn mới, trong đó, huy động nguồn lực thực hiện là vấn đề rất được quan tâm.

Điểm lại một số kết quả đã đạt được của đề án Tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam

Điểm lại một số kết quả đã đạt được của đề án Tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam

(Tài chính) Sau hơn 1 năm thực hiện, đề án “Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, ngổn ngang trước mắt.