VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

THÁCH THỨC BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH Ở VIỆT NAM

Bẫy thu nhập trung bình: Hãy hành động, chứ đừng bàn quanh!

Bẫy thu nhập trung bình: Hãy hành động, chứ đừng bàn quanh!

(Tài chính) Lo ngại sẽ có những cuộc thảo luận không ngừng về việc Việt Nam có rơi vào bẫy thu nhập trung bình hay không?, GS. Ohno nhấn mạnh, Việt Nam cần tập trung vào hành động, thay vì bàn luận nhiều!

Vượt qua bẫy thu nhập trung bình

Vượt qua bẫy thu nhập trung bình

(Tài chính) Bẫy thu nhập trung bình là tình trạng phát triển kinh tế của một quốc gia đã đạt đến một mức thu nhập bình quân nhất định (do những lợi thế sẵn có) sẽ giậm chân tại mức thu nhập ấy.

 Chủ động vượt bẫy thu nhập trung bình

Chủ động vượt bẫy thu nhập trung bình

(Tài chính) Tất cả các nước đang phát triển tại châu Á có mức thu nhập trung bình đều rất dễ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Nhưng Việt Nam có thể thoát ra nếu sớm có các giải pháp và quyết tâm mạnh mẽ.

Phá

Phá "bẫy" thu nhập trung bình, cần làm gì?

(Tài chính) "Nền kinh tế Việt Nam đang suy giảm và Việt Nam cần thay đổi và hành động gấp để thoát khỏi "bẫy" thu nhập trung bình".

Làm gì để tránh khỏi “bẫy” thu nhập trung bình?

Làm gì để tránh khỏi “bẫy” thu nhập trung bình?

(Tài chính) “Bẫy” thu nhập trung bình là thách thức mà bất cứ quốc gia nào cũng có thể phải đối mặt khi đạt một mức thu nhập trung bình nhất định. Câu chuyện Việt Nam đã vướng vào bẫy thu nhập trung bình hay chưa và làm thế nào để thoát khỏi nó là những vấn đề nhức nhối hiện nay?!

Yếu tố quyết định thoát bẫy thu nhập trung bình

Yếu tố quyết định thoát bẫy thu nhập trung bình

(Tài chính) Kinh tế Việt Nam bất ổn liên tục kéo dài 5-6 năm nay. Năm 2014-2015, doanh nghiệp (DN) muốn nhìn thấy kinh tế vĩ mô ổn định để tính toán kinh doanh. Bởi bất ổn vĩ mô thì mọi chính sách đều vô nghĩa. Do vậy, mối quan tâm của DN là những chính sách Chính phủ đang thực thi có hiệu quả.

 Xây dựng tầm nhìn dài hạn, tránh “bẫy” thu nhập trung bình

Xây dựng tầm nhìn dài hạn, tránh “bẫy” thu nhập trung bình

(Tài chính) Như một nước đang phát triển tại châu Á, Việt Nam không phải là ngoại lệ trước "bẫy" thu nhập trung bình (TNTB). Nhưng Việt Nam có thể thoát ra nếu sớm có các giải pháp và quyết tâm mạnh mẽ.

 Các giải pháp giúp Việt Nam tránh bẫy thu nhập trung bình

Các giải pháp giúp Việt Nam tránh bẫy thu nhập trung bình

(Tài chính) Kinh tế Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình (thấp) từ năm 2010 với mức thu nhập trung bình đầu người là 1.068 USD, năm 2013 là 1.960 USD.

 “Bẫy thu nhập trung bình đã trở thành thực tế cho Việt Nam”

“Bẫy thu nhập trung bình đã trở thành thực tế cho Việt Nam”

(Tài chính) GS. Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản cho rằng: Sau một vài năm đạt được thu nhập trung bình thấp, bẫy thu nhập trung bình không còn là một nguy cơ xa xôi mà đã trở thành thực tế cho Việt Nam.