Yếu tố quyết định thoát bẫy thu nhập trung bình

Yếu tố quyết định thoát bẫy thu nhập trung bình
(Tài chính) Kinh tế Việt Nam bất ổn liên tục kéo dài 5-6 năm nay. Năm 2014-2015, doanh nghiệp (DN) muốn nhìn thấy kinh tế vĩ mô ổn định để tính toán kinh doanh. Bởi bất ổn vĩ mô thì mọi chính sách đều vô nghĩa. Do vậy, mối quan tâm của DN là những chính sách Chính phủ đang thực thi có hiệu quả.

Làm gì để tránh khỏi “bẫy” thu nhập trung bình?

Làm gì để tránh khỏi “bẫy” thu nhập trung bình?
(Tài chính) “Bẫy” thu nhập trung bình là thách thức mà bất cứ quốc gia nào cũng có thể phải đối mặt khi đạt một mức thu nhập trung bình nhất định. Câu chuyện Việt Nam đã vướng vào bẫy thu nhập trung bình hay chưa và làm thế nào để thoát khỏi nó là những vấn đề nhức nhối hiện nay?!

Chủ động vượt bẫy thu nhập trung bình

 Chủ động vượt bẫy thu nhập trung bình
(Tài chính) Tất cả các nước đang phát triển tại châu Á có mức thu nhập trung bình đều rất dễ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Nhưng Việt Nam có thể thoát ra nếu sớm có các giải pháp và quyết tâm mạnh mẽ.

Vượt qua bẫy thu nhập trung bình

Vượt qua bẫy thu nhập trung bình
(Tài chính) Bẫy thu nhập trung bình là tình trạng phát triển kinh tế của một quốc gia đã đạt đến một mức thu nhập bình quân nhất định (do những lợi thế sẵn có) sẽ giậm chân tại mức thu nhập ấy.