VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TẠO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH BÌNH ĐẲNG

Quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế ở một số nước và bài học cho Việt Nam

Quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế ở một số nước và bài học cho Việt Nam

(Tài chính) Thực tế cho thấy, việc áp dụng thanh tra thuế trên cơ sở phân tích và quản lý rủi ro trong thanh tra thuế là cách tiếp cận đúng đắn, phù hợp với xu hướng quản lý thuế hiện đại. Trong bối cảnh hội nhập, ứng dụng kinh nghiệm quốc tế vào quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế là việc làm hết sức cần thiết. Kinh nghiệm tại một số nước về quản lý rủi ro là bài học Việt Nam có thể tham khảo cho công tác thanh tra thuế...

Nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế qua ứng dụng công nghệ thông tin

Nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế qua ứng dụng công nghệ thông tin

(Tài chính) Một trong những mục tiêu của Chương trình cải cách và hiện đại hoá ngành Thuế là ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Điều này, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp mà còn giúp cơ quan thuế nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ cho người nộp thuế và hạn chế sự gian lận thuế.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế ở Việt Nam

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế ở Việt Nam

(Tài chính) Hành lang pháp lý là cơ sở đầu tiên và không thể thiếu cho hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế. Do vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý có ý nghĩa rất quan trọng đối với quản lý thuế nói chung và hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế nói riêng. Bài viết qua đánh giá thực trạng đề xuất một số định hướng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế ở Việt Nam.

Công tác thanh tra, kiểm tra trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Công tác thanh tra, kiểm tra trong hoàn thuế giá trị gia tăng

(Tài chính) Xác định công tác thanh tra, kiểm tra trong hoàn thuế giá trị gia tăng là một trong những mắt xích quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách, thời gian qua, ngành Thuế đã tập trung phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế, đặc biệt, xử lý nghiêm các trường hợp người nộp thuế không chấp hành quyết định xử lý sau kiểm tra.

Kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế TP. Hà Nội

Kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế TP. Hà Nội

(Tài chính) Trong 6 tháng đầu năm 2014, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 2.313 cuộc, thu 675 tỷ đồng, giảm lỗ 449 tỷ đồng, giảm thuế giá trị gia tăng khấu trừ 60 tỷ đồng... Những kết quả trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội là bài học kinh nghiệm để các đơn vị tham khảo.

Thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

(Tài chính) Là đầu tàu trong thu ngân sách của cả nước, trong những năm qua, đi đôi với việc triển khai mạnh mẽ các biện pháp thu ngân sách, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh luôn quyết liệt triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế. Đây là biện pháp hữu hiệu góp phần chống thất thu thuế, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách được giao, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng…

Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước

Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước

(Tài chính) Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Do vậy, để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn lực tài chính đủ mạnh để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, đòi hỏi phải thực hiện công tác quản lý thuế một cách hiệu quả. Trong đó, thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.