Thị trường bất động sản ở Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014

Thị trường bất động sản ở Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
(Tài chính) Năm 2013, tình hình thị trường bất động sản có diễn biến trầm lắng. Giá bất động sản có xu hướng giảm. Một số dự án đã đổ vỡ, một số dự án đã bị thu hồi. Nhiều doanh nghiệp lớn đã phải tái cấu trúc cả về số lượng dự án, cả về quy mô dự án, cả về giá thành sản phẩm của dự án. Nhiều doanh nghiệp lớn phải thoái vốn khỏi các dự án lớn. Tuy nhiên, chưa có đổ vỡ lớn, dây chuyền. Thị trường bất động sản Việt Nam đang ở thời điểm khó lường...

Những điểm nổi bật của thị trường bất động sản năm 2013 và dự báo năm 2014

Những điểm nổi bật của thị trường bất động sản năm 2013 và dự báo năm 2014
(Tài chính) 2013 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn đối với thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam ở phần lớn các phân khúc. Trên thị trường, tình trạng bất hợp lý cung - cầu, đặc biệt là tình trạng dư cung vẫn diễn ra phổ biến, trong khi đó một bộ phận lớn dân chúng vẫn chưa có nhà ở; tiến độ thực hiện của nhiều dự án chậm và thậm chí không đảm bảo chất lượng, nguồn vốn FDI tiếp tục suy giảm, tình trạng giảm giá diễn ra trên diện rộng tại nhiều phân khúc ở trên phạm vi nhiều vùng, miền...

Bất động sản: Thêm một năm chưa thể “phá băng”

Bất động sản: Thêm một năm chưa thể “phá băng”
(Tài chính) Vậy là lại thêm một năm “chòi đạp quyết liệt” của các doanh nghiệp (DN) bất động sản nhằm thoát khỏi tình trạng khó khăn của thị trường. Và kết quả vẫn là đầu năm chẳng khác… cuối năm, hay nói cách khác là thị trường chưa có gì chuyển biến tích cực.

Tiềm năng thị trường bất động sản năm 2014

Tiềm năng thị trường bất động sản năm 2014
(Tài chính) Tổng lượng giao dịch trên thị trường bất động sản trong năm 2013 tăng 45% so với năm 2012. Điều đó cho thấy, thị trường bất động sản đã có chuyển biến tích cực. Nhiều chuyên gia và các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh kỳ vọng thị trường bất động sản năm 2014 sẽ là những mảng sáng.