VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM TRƯỚC BỐI CẢNH HỘI NHẬP

Kinh nghiệm phát triển thị trường vốn của Hàn Quốc

Kinh nghiệm phát triển thị trường vốn của Hàn Quốc

Thị trường tài chính nói chung và thị trường vốn Việt Nam nói riêng trong thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh về quy mô và chất lượng, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho ngân sách nhà nước. Qua nghiên cứu kinh nghiệm của Hàn Quốc - quốc gia có thị trường tài chính phát triển mạnh trong thời gian gần đây, bài viết tập trung vào tình hình phát triển thị trường, các chính sách Hàn Quốc đã áp dụng và đưa ra bài học hữu ích cho Việt Nam trong việc phát triển thị trường vốn ổn định và bền vững.

 Phát triển thị trường chứng khoán: Không thể nóng vội

Phát triển thị trường chứng khoán: Không thể nóng vội

Tại Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, một trong những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội là: “Đẩy mạnh hoạt động và nâng cao hiệu quả của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế”.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam triển khai mạnh các cam kết mở cửa hội nhập

Thị trường bảo hiểm Việt Nam triển khai mạnh các cam kết mở cửa hội nhập

Trong bối cảnh hội nhập, nhằm thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển bền vững, bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường thế giới, cơ quan quản lý bảo hiểm đang không ngừng nỗ lực hoàn thiện, liên tục cập nhật, sửa đổi cơ chế chính sách nhằm đảm bảo phù hợp với quá trình mở cửa, tiến tới chuẩn mực quốc tế song vẫn đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) trong nước cũng như quyền lợi của bên mua bảo hiểm.

Giải pháp đồng bộ phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

Giải pháp đồng bộ phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

Thị trường trái phiếu của Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh và trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Để tận dụng tốt kênh dẫn vốn này đối với việc phát triển kinh tế đất nước, thời gian tới cần tiếp tục đề ra những giải pháp định hướng phát triển thị trường trái phiếu, góp phần phát triển thị trường vốn Việt Nam ổn định, bền vững.

Giải pháp ổn định tâm lý và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Giải pháp ổn định tâm lý và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trước những biến động gần đây của thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu, dòng tiền đang có xu hướng rút ra khỏi thị trường các nước mới nổi. Xu hướng này sẽ tiếp tục tạo áp lực lên tỷ giá, dòng tiền đầu tư, cán cân thanh toán và lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính phủ và cơ quan ban ngành chức năng đã ban hành một số chính sách nhằm ổn định tâm lý nhà đầu tư và các giải pháp để phát triển thị trường trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Phát triển thị trường vốn trong bối cảnh hội nhập mới

Phát triển thị trường vốn trong bối cảnh hội nhập mới

Bối cảnh mới đem lại nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung và thị trường vốn nói riêng. Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO) năm 2007 và sự lao dốc khủng khiếp của thị trường này khi khủng hoảng tài chính toàn cầu xẩy ra năm 2008 là một minh chứng điển hình. Đây cũng là bài học cho sự phát triển thị trường vốn trong bối cảnh hội nhập mới.

Giải pháp tài khóa và tiền tệ trong bối cảnh biến động kinh tế vĩ mô

Giải pháp tài khóa và tiền tệ trong bối cảnh biến động kinh tế vĩ mô

Trước bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế đang phải đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt là xu hướng giá dầu giảm và biến động chính sách tiền tệ của Trung Quốc, Việt Nam cần thực hiện các chính sách tiền tệ linh hoạt và chính sách tài khóa có hiệu quả nhằm đảm bảo phát triển kinh tế ổn định và bền vững.