VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015: NHÌN LẠI VÀ ĐI TỚI

 Bước đi vững chắc trên nửa chặng đường

Bước đi vững chắc trên nửa chặng đường

(Tài chính) Phát triển xã hội, bảo vệ môi trường là mục tiêu quan trọng của kế hoạch 5 năm 2011- 2015. Các kết quả đã đạt được (2011 đến nay) trong điều kiện phải tập trung cho mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, là điều thật đáng mừng, tạo đà cho việc khắc phục những bất cập nảy sinh.

Dồn sức cho nửa chặng đường còn lại

Dồn sức cho nửa chặng đường còn lại

(Tài chính) Chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng được một nửa thời gian. Theo đó, tăng trưởng, chất lượng và cơ cấu kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát nửa đầu chặng đường có một số điểm tích cực. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra.

 Cơ cấu GDP và những vấn đề đặt ra

Cơ cấu GDP và những vấn đề đặt ra

(Tài chính) Nhiệm vụ thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đi được nửa chặng đường, trong đó, cơ cấu GDP là nội dung quan trọng. Từ kết quả đã thực hiện được, có thể nêu một số vấn đề khi nhìn nhận mục tiêu cả thời kỳ 2011-2015.

“Nền kinh tế cần bước ngoặt đột phá”

“Nền kinh tế cần bước ngoặt đột phá”

(Tài chính) “Nếu nhìn lại 5 năm qua, từ 2008 đến nay, kinh tế đang bước chậm lại, thậm chí có những mặt thụt lùi, khoảng cách so với thế giới và khu vực ngày càng tăng. Khó khăn này không những chi phối kế hoạch năm 2013 mà còn ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch 5 năm”, ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhìn nhận.

Nhìn lại 9 giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015

Nhìn lại 9 giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015

(Tài chính) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2015 được Quốc hội thông qua ngày 8/11/2011 đã xác định mục tiêu tổng quát là “phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh; Bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...”.

“Chấm điểm” điều hành kinh tế - xã hội

“Chấm điểm” điều hành kinh tế - xã hội

Ngày 3/8, tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lắng nghe các chuyên gia đánh giá giữa kỳ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2013. Trước đó một tuần, Thủ tướng cũng có cuộc làm việc với chuyên gia để bàn và bình luận về tình hình kinh tế - xã hội.

 Nhìn lại tăng trưởng kinh tế nửa đầu Kế hoạch 2011-2015

Nhìn lại tăng trưởng kinh tế nửa đầu Kế hoạch 2011-2015

(Tài chính) Tăng trưởng kinh tế là một trong những mục tiêu đầu tiên của Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch 5 năm 2011-2015. Trong giai đoạn 2011-2013 tăng trưởng kinh tế có một số điểm tích cực và cần lưu ý.

Ðiều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước linh hoạt, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Ðiều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước linh hoạt, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

(Tài chính) Năm 2013, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đồng thời công tác triển khai các biện pháp cơ cấu lại nền kinh tế đã tác động mạnh mẽ đến công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) của ngành tài chính. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành Tài chính tích cực triển khai thực hiện những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và NSNN năm 2013 đã được Quốc hội thông qua, vừa chủ động ứng phó, đương đầu với những khó khăn phát sinh. FinancePlus trân trọng đăng tải bài viết trên báo Nhân Dân ngày 12/8/2013 của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.