Tiếp tục hoàn thiện chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tiếp tục hoàn thiện chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
(Tài chính) Bên cạnh những kết quả đạt được trong tiến trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thực tế vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế bắt nguồn từ cơ chế chính sách dẫn đến việc triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp chậm so với kế hoạch. Bài viết phân tích những bất cập từ cơ chế chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Nghị định 59/2011/ NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; đồng thời đưa ra những đề xuất sửa đổi, bổ sung…

Vài suy nghĩ về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (*)

Vài suy nghĩ về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (*)
(Tài chính) Một nghiên cứu khoa học được phương Tây công bố về việc các nhà bán lẻ đã sử dụng những biện pháp hết sức đơn giản để người tiêu dùng trả nhiều tiền hơn trong một lần đi mua hàng. Nghiên cứu đã được tiến hành tại các cửa hàng và siêu thị cùng với việc phỏng vấn hơn 100.000 người. Kết quả nghiên cứu này làm nhiều người ngạc nhiên.

Đẩy nhanh tiến trình đổi mới, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Đẩy nhanh tiến trình đổi mới, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
(Tài chính) Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, tiến trình sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gần đây diễn ra khá chậm chạp, từ đó ảnh hưởng đến lộ trình tái cơ cấu DNNN. Vì vậy, việc tiếp tục đẩy nhanh tiến trình đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN là một trong những mục tiêu quan trọng mà Chính phủ đặt ra trong thời gian tới.

Tiến độ cổ phần hóa và vấn đề đặt ra

 Tiến độ cổ phần hóa và vấn đề đặt ra
(Tài chính) Tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, chuyển đổi mô hình tăng trưởng… đòi hỏi phải có xung lực mới. Vậy tiến độ cổ phần hóa những năm qua ra sao và những vấn đề đặt ra đối với cổ phần hóa ra sao?

Cổ phần hóa cần vốn ngoại?

Cổ phần hóa cần vốn ngoại?
(Tài chính) Cơ cấu sở hữu vốn tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ được thay đổi theo hướng giảm sở hữu nhà nước, nới "room" cho nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài... Quá trình cổ phần hóa (CPH) ì ạch bấy lâu được kỳ vọng có thể "hanh thông" và hiệu quả hơn.