Tổng quan diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam năm 2013 và dự báo năm 2014 (*)

Tổng quan diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam  năm 2013 và dự báo năm 2014  (*)
(Tài chính) Việc nhìn nhận những yếu tố tác động đến giá cả, thị trường trong năm 2013, từ đó đề xuất những giải pháp thực hiện phù hợp cho năm 2014 có ý nghĩa rất quan trọng. Bài viết sau đây sẽ phân tích, đánh giá về diễn biến giá cả thị trường Việt Nam năm 2013 và dự báo về diễn biến tình hình kinh tế, giá cả, thị trường năm 2014.

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng năm 2013 và dự báo năm 2014 (*)

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng năm 2013 và dự báo năm 2014 (*)
(Tài chính) Dựa vào việc xem xét các yếu tố tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), nhiều tổ chức và các chuyên gia dự báo mức tăng CPI trong năm 2014 sẽ ở mức thấp hơn 7%. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra các yếu tố có thể tác động đến thị trường hàng hóa, từ đó ảnh hưởng đến CPI năm 2014.

Dự báo 2014: Thị trường ít biến động

Dự báo 2014: Thị trường ít biến động
(Tài chính) Theo đánh giá của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), năm 2013, diễn biến của giá cả thị trường nói chung vẫn theo quy luật chung hàng năm: Tăng vào 2 tháng đầu năm và ổn định từ tháng 3 đến tháng 9, xu hướng tăng nhẹ vào các tháng cuối năm.

Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
(Tài chính) Nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5/12/2013 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Kiểm soát tốt lạm phát: Nhìn từ quốc tế đến trong nước

 Kiểm soát tốt lạm phát: Nhìn từ quốc tế đến trong nước
(Tài chính) Ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia. Thực tiễn đã chứng minh, trong quá trình phát triển kinh tế, rất nhiều quốc gia đã từng đối mặt với lạm phát và những tác động không mong muốn của lạm phát.