VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

TPP TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Thành viên TPP cam kết về thuế nhập khẩu dành cho Việt Nam ra sao?

Thành viên TPP cam kết về thuế nhập khẩu dành cho Việt Nam ra sao?

Ngày 5/10/2015, 12 nước thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định và đến ngày 6/11/2015 công bố các văn bản cam kết của các nước TPP đã thống nhất. Mới đây, tại cuộc họp báo chuyên đề hôm 9/11, Bộ Tài chính cũng đã công bố những cam kết về thuế nhập khẩu mà các nước thành viên TPP dành cho Việt Nam.

TPP và cam kết xóa bỏ thuế xuất, nhập khẩu của Việt Nam

TPP và cam kết xóa bỏ thuế xuất, nhập khẩu của Việt Nam

Khi tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ngoài việc được hưởng lợi từ ưu đãi thuế của các nước thành viên TPP thì Việt Nam cũng phải cam kết thực hiện xóa bỏ thuế xuất, nhập khẩu.

Cam kết TPP giúp thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam phát triển

Cam kết TPP giúp thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam phát triển

Theo Bộ Tài chính, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một Hiệp định theo mô hình FTA thế hệ mới không chỉ tập trung vào tự do hóa đối với lĩnh vực thương mại hàng hóa mà còn mở rộng đối với lĩnh vực dịch vụ và đầu tư, trong đó có các ngành dịch vụ tài chính.

 TPP mở cửa lĩnh vực tài chính, thúc đẩy đầu tư nước ngoài

TPP mở cửa lĩnh vực tài chính, thúc đẩy đầu tư nước ngoài

Các cam kết trong lĩnh vực tài chính khi tham gia Hiệp định TPP như bảo hiểm, chứng khoán được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các cơ hội đầu tư, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam.

 Hiệp định TPP: Việt Nam cam kết những gì trong lĩnh vực tài chính?

Hiệp định TPP: Việt Nam cam kết những gì trong lĩnh vực tài chính?

Việt Nam cam kết một biểu thuế chung cho tất cả các nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong đó trên 65% số dòng thuế sẽđược xoá bỏ thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp định có hiệu lực và gần 98% số dòng thuế sau 10 năm. Các mặt hàng còn lại có lộ trình trên 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ).

Cam kết TPP trong lĩnh vực tài chính

Cam kết TPP trong lĩnh vực tài chính

Việt Nam chính thức tham gia đàm phán TPP từ tháng 11/2010, sau 5 năm đàm phán, ngày 5/10/2015 tại thành phố Atlanta (Hoa Kỳ), Bộ trưởng phụ trách thương mại quốc tế của 12 quốc gia, gồm Úc, Niu Di Lân, Brunei, Singapo, Malaysia, Canada, Chi lê, Mexico, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tuyên bố kết thúc đàm phán. TPP tạo thành một khu vực thương mại tự do có dân số trên 800 triệu người, chiếm 40% GDP và trên 30% thương mại toàn cầu.