Bộ trưởng Vương Đình Huệ phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Bộ trưởng Vương Đình Huệ phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
(Tài chính) Ngày 17/1/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 128/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Ngành Tài chính chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ

Ngành Tài chính chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ
(Tài chính) Triển khai thực hiện các Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đang khẩn trương triển khai các văn bản hướng dẫn để các quyết sách của Chính phủ sớm phát huy tác dụng trong đời sống. Bộ Tài chính cũng chính là Bộ đầu tiên ban hành Kế hoạch hành động thực hiện hai Nghị quyết của Chính phủ bằng Quyết định số 128/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ ký ngày 17/01/2013.

Những quyết sách kịp thời đáp ứng sự kỳ vọng của doanh nghiệp và người dân

Những quyết sách kịp thời đáp ứng sự kỳ vọng của doanh nghiệp và người dân
(Tài chính)  Ngay sau khi Chính phủ ban hành hai bản Nghị quyết quan trọng của năm 2013, Bộ Tài chính là Bộ đầu tiên ban hành Kế hoạch hành động thực hiện hai Nghị quyết nói trên bằng Quyết định số 128/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ ký ngày 17/01/2013. Việc làm này thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013, đáp ứng kịp thời sự kỳ vọng của doanh nghiệp (DN) và người dân.

Đón chờ nhiều chính sách thuế, phí mới

Đón chờ nhiều chính sách thuế, phí mới
(Tài chính) Triển khai Quyết định số 128/QĐ-BTC của Bộ trưởng Vương Đình Huệ ký ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, hiện nay các đơn vị của Bộ Tài chính đang khẩn trương triển khai các công việc trong thẩm quyền để thực hiện các nội dung do Bộ Tài chính chủ trì được nêu trong Nghị quyết của Chính phủ.

Hai Nghị quyết, một mục tiêu

Hai Nghị quyết, một mục tiêu
Trao đổi với phóng viên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định, việc thực hiện đồng bộ và quyết liệt hai Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ sẽ giúp nền kinh tế vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm nay.

Nghị quyết 02 của Chính phủ - Tín hiệu mới cho năm mới

Nghị quyết 02 của Chính phủ - Tín hiệu mới cho năm mới

Ngay đầu năm 2013, khi Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu ra đời, đã mang lại một sức sống mới cho nền kinh tế. Không chỉ giảm, giãn thuế, Nghị quyết 02 đã đi vào các giải pháp giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ thị trường và đầu tư; cứu thị trường bất động sản, giải quyết nợ xấu… Tất cả hứa hẹn một năm mới với nhiều tín hiệu khả quan.

TS. Cao Sĩ Kiêm: Nghị quyết 02 khá toàn diện!

TS. Cao Sĩ Kiêm: Nghị quyết 02 khá toàn diện!
Chính phủ chính thức công bố các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Nhiều doanh nghiệp (DN) kỳ vọng những chính sách này sẽ là “chiếc phao cứu sinh” của họ trong tình tình hình hiện nay. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lo ngại về tính “đi vào cuộc sống” ở một số giải pháp của Nghị quyết này.

Phải quyết liệt, Nghị quyết “gỡ khó” mới vào cuộc sống

Phải quyết liệt, Nghị quyết “gỡ khó” mới vào cuộc sống
Việc tìm cách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đã bàn kỹ càng, Nghị quyết 02 của Chính phủ cũng đã đưa ra những giải pháp đồng bộ, hợp lý. Vấn đề bây giờ là phải tổ chức thực hiện quyết liệt để đạt được mục tiêu đề ra.

Những quyết sách tài chính hỗ trợ nền kinh tế

Những quyết sách tài chính hỗ trợ nền kinh tế
(Tài chính) Ngay từ giữa năm 2012, vào thời điểm đang tích cực triển khai Nghị quyết 13/NQ - CP của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã dự báo bối cảnh kinh tế năm 2013 sẽ còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính sách tài khoá. Một tổ công tác đặc biệt, bao gồm nhiều chuyên gia kinh tế - tài chính có uy tín trong và ngoài Ngành, do đích thân Bộ trưởng Vương Đình Huệ trực tiếp chỉ đạo đã được thành lập với nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu, đề xuất những giải pháp tài chính tổng thể, hỗ trợ nền kinh tế trong năm 2013.