VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2014-2015

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Nhìn từ Bộ Giao thông Vận tải

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Nhìn từ Bộ Giao thông Vận tải

(Tài chính) Có thể khẳng định, thành công của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chỉ đạt được khi có sự đồng thuận vào cuộc của các bộ, ngành và bản thân mỗi DN. Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) được đánh giá là Bộ có những bước tiến quan trọng trong thực hiện cổ phần hóa, đổi mới và thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bảo toàn, phát huy hiệu quả nguồn lực nhà nước tại doanh nghiệp (DN). Đặc biệt, trong bối cảnh Đề án tái cơ cấu DNNN đang bước vào chặng nước rút thì việc thực hiện tốt vấn đề trên còn là động lực quan trọng để chúng ta hoàn thành kế hoạch đặt ra…

Hoàn thiện khung pháp lý, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Hoàn thiện khung pháp lý, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Hơn 20 năm qua, quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Việt Nam được thực hiện một cách nhất quán, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bài viết đánh giá khái quát về hệ thống khuôn khổ thể chế cho việc sắp xếp và cổ phần hóa DNNN, cơ chế quản lý của Nhà nước đối với các DN này, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện công tác này trong thời gian tới.

Những vấn đề doanh nghiệp nhà nước đang phải đối mặt trong tiến trình cải tổ

Những vấn đề doanh nghiệp nhà nước đang phải đối mặt trong tiến trình cải tổ

(Tài chính) Vượt qua những khó khăn, thách thức đặt ra trong năm 2012-2013, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tiếp tục có những bước phát triển, đã đóng góp trên 30% thu ngân sách nhà nước, khoảng trên 33% GDP; trên 80% DN hoạt động có lãi… Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của DNNN, cần có sự hợp lực từ nhiều phía nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp trong năm 2014 - 2015.

Kết quả và giải pháp thực hiện tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Kết quả và giải pháp thực hiện tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

(Tài chính) Mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2011-2015 là các tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) sẽ là những đơn vị đi đầu trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Thời gian không còn nhiều, bởi vậy chặng đường tái cơ cấu cần phải tiếp tục được đẩy mạnh.

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2013, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2015

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2013, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2015

(Tài chính) “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (TĐ, TCT) giai đoạn 2011-2015” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 3 nhóm giải pháp trọng tâm là: hoàn thiện cơ chế, chính sách; sắp xếp, cổ phần hóa (CPH) DNNN và tái cơ cấu DNNN. Kết quả đạt được không chỉ ở việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách trong công tác quản lý vốn nhà nước tại DN mà còn điều chỉnh cơ cấu DNNN phù hợp với yêu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh. Đây là tiền đề quan trọng để đến năm 2015, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đặt ra…