THÔNG TIN TÒA SOẠN TẠP CHÍ TÀI CHÍNH

THÔNG TIN TÒA SOẠN TẠP CHÍ TÀI CHÍNH

Tạp chí Tài chính được thành lập ngày 7/11/1963 với tiền thân là Tập san Tài chính - Kế toán trực thuộc Bộ Tài chính; là cơ quan báo chí có bề dày truyền thống lâu đời nhất của ngành Tài chính với thương hiệu trên 50 năm trưởng thành, phát triển.