VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 91/2019/TT-BTC:

Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính của công ty đầu tư chứng khoán

Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH:

Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

Quyết định số 2562/QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính hoạt động ngân hàng thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP:

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Quyết định số 1556/QĐ-BHXH:

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống Bảo hiểm Xã hội

Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH:

Hướng dẫn xác định chi phí sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện

Thông tư số 57/2019/TT-BCA:

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP:

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Quyết định số 1676/QĐ-TTg:

Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội

Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội.

Quyết định số 2192/QĐ-BHXH:

Quy chế tổ chức của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngành Bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thông tư số 32/2019/TT-BYT:

Sửa đổi quy định về quản lý mỹ phẩm

Thông tư số 24/2019/TT-NHNN:

Quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng

Thông tư số 25/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Thông tư 87/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thông tư 28/2019/TT-NHNN

Sửa đổi quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Thông tư 26/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng

Thông tư 27/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư số 29/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Thông tư số 29/2019/TT-NHNN ngày 27/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thông tư số 30/2019/TT-NHNN:

Quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư số 178/2019/TT-BQP:

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp do bộ quốc phòng quản lý

Quyết định số 2573/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND:

Kế hoạch triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 49/2019/TT-BGTVT:

Hướng dẫn quy trình quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt

Thông tư số 31/2019/TT-NHNN:

Quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Thông tư 21/2019/TT-BCT:

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc

Thông tư 22/2019/TT-BCT:

Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ

Thông tư 23/2019/TT-BCT:

Quy định không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN

Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN.