Quy định về lệ phí môn bài

Ngày 4/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Ngày 17/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 151/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ.

Quy định về lệ phí trước bạ

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ.

Quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học

Ngày 4/10/2016, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Thông tư số 144/2016/TT-BTC quy định về việc thu, nộp, miễn, giảm, kê khai, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).