VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 114/2017/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 113/2017/TT-BTC:

Chế độ quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Thông tư 112/2017/TT-BTC:

Quy định chế độ quản lý phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Thông tư 111/2017/TT-BTC:

Chế độ quản lý phí công chứng, thẩm định điều kiện hành nghề công chứng

Thông tư số 110/2017/TT-BTC:

Sửa đổi phí thẩm định điều kiện kinh doanh kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư 106/2017/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản

Thông tư 105/2017/TT-BTC:

Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Thông tư 107/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Quyết định 2125/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Ngày 20/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2125/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Quyết định 2084/QĐ-BTC:

Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số

Quyết định 1799/QĐ-BTC:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Thông tư 116/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Thông tư 115/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Thông tư 108/2017/TT-BTC:

Chế độ quản lý phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Quyết định 1612/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La

Quyết định 1609/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh

Nghị định 117/2017/NĐ-CP:

Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

Thông tư 102/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn một số quy định của Chính phủ về kinh doanh casino

Ngày 5/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

Thông tư 97/2017/TT-BTC:

Quản lý tiền lương đối với ban kiểm soát công ty TNHH Nhà nước nắm giữ 100% vốn

Thông tư 90/2017/TT-BTC:

Cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Nghị quyết 104/NQ-CP:

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Quyết định 2071/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động triển khai đề án xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020

Quyết định 2061/QĐ-BTC:

Áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động

Thông tư 101/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Quyết định 2018/QĐ-BTC:

Bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Quyết định 1490/QĐ-TTg:

Bổ sung dự toán kinh phí chương trình mục tiêu phát triển năm 2017

Thông tư 95/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Ngày 22/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.