VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 1556/QĐ-BHXH:

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống Bảo hiểm Xã hội

Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH:

Hướng dẫn xác định chi phí sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện

Thông tư số 57/2019/TT-BCA:

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP:

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Quyết định số 1676/QĐ-TTg:

Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội

Quyết định số 2192/QĐ-BHXH:

Quy chế tổ chức của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngành Bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thông tư số 32/2019/TT-BYT:

Sửa đổi quy định về quản lý mỹ phẩm

Thông tư số 24/2019/TT-NHNN:

Quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng

Thông tư số 25/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Thông tư số 25/2019/TT-NHNN ban hành ngày 2/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước ban hành sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Thông tư 87/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thông tư 28/2019/TT-NHNN

Sửa đổi quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Thông tư 26/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng

Thông tư 27/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư số 29/2019/TT-NHNN:

Sửa đổi quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Thông tư số 30/2019/TT-NHNN:

Quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư số 178/2019/TT-BQP:

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp do bộ quốc phòng quản lý

Quyết định số 2573/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND:

Kế hoạch triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính.

Thông tư số 49/2019/TT-BGTVT:

Hướng dẫn quy trình quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt

Thông tư số 31/2019/TT-NHNN:

Quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Thông tư 21/2019/TT-BCT:

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc

Thông tư 22/2019/TT-BCT:

Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ

Thông tư 23/2019/TT-BCT:

Quy định không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN

Thông tư số 27/2019/TT-NHNN:

Quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư số 80/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Nghị định 85/2019/NĐ-CP:

Quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN

Thông tư 81/2019/TT-BTC:

Quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 81/2019/TT-BTC quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.