VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 1612/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La

Quyết định 1609/QĐ-TTg:

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh

Nghị định 117/2017/NĐ-CP:

Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

Thông tư 102/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn một số quy định của Chính phủ về kinh doanh casino

Thông tư 97/2017/TT-BTC:

Quản lý tiền lương đối với ban kiểm soát công ty TNHH Nhà nước nắm giữ 100% vốn

Thông tư 90/2017/TT-BTC:

Cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Nghị quyết 104/NQ-CP:

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Quyết định 2071/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động triển khai đề án xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020

Quyết định 2061/QĐ-BTC:

Áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động

Ngày 13/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2061/QĐ-BTC về áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Thông tư 101/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Quyết định 2018/QĐ-BTC:

Bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Quyết định 1490/QĐ-TTg:

Bổ sung dự toán kinh phí chương trình mục tiêu phát triển năm 2017

Thông tư 95/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Thông tư 96/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh

Thông tư 94 /2017/TT-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia

Thông tư 91/2017/TT-BTC:

Quy định về quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Thông tư 89/2017/TT-BTC:

Quy định về thu tiền sử dụng, thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

Chỉ thị 37/CT-TTg:

Quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

Ngày 21/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 37/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương.

Quyết định 1871/QĐ-BTC:

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh hết hiệu lực một phần

Thông tư 93/2017/TT-BTC:

Xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng từ ngày 05/11/2017

Quyết định 1795/QĐ-BTC:

Chế độ công tác phí, chi hội nghị trong các cơ quan thuộc Bộ Tài chính

Thông tư 85/2017/TT-BTC:

Quy định quyết toán sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm

Quyết định 40/2017/QĐ-TTg:

Cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện

Quyết định 1789/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Quyết định 1788/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Quyết định 39/2017/QĐ-TTg:

Cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông

Thông tư 88/2017/TT-BTC:

Cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ

Ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.