VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 27/2019/TT-NHNN:

Quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư số 80/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Nghị định 85/2019/NĐ-CP:

Quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN

Thông tư 81/2019/TT-BTC:

Quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Quyết định Số 2503/QĐ-BTC:

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Thông tư số 27/2019/TT-BCT:

Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh

Quyết định số 1706/QĐ-TTg

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020

Chỉ thị số 7180/CT-TCHQ:

Chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan

Quyết định số 3463/QĐ-BCT:

Sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ

Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 3463/QĐ-BCT ngày 20/11/2019 sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Văn bản số 59/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định 3624/QĐ-BCT:

Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D điện tử

Quyết định số 3605/QĐ-TCHQ:

Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Quyết định số 1813/QĐ-LĐTBXH:

Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn

Thông tư số 09/2019/TT-BTP:

Biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

Quyết định số 2623/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

Thông tư số 08/2019/TT-BTP:

Quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Chỉ thị số 32/CT-TTg:

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Quyết định số 2681/QĐ-BTC:

Sửa đổi Thông tư quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2681/QĐ-BTC ngày 16/12/2019 về đính chính Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư 41/2019/TT-BCT:

Bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 3660/QĐ-TCHQ:

Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử

Quyết định 35/2019/QĐ-TTg:

Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Thông tư 85/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Văn bản số 64/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Văn bản số 65/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Văn bản số 62/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Văn bản số 63/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

Văn bản số 61/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư số 257/2016/TT-BTC và Thông tư số 111/2017/TT-BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Văn bản số 61/VBHN-BTC ngày 6/12/2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.