VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 828/QĐ-BTC:

Quy chế Văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 2433/QĐ-NHCS:

Công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động khác, tín dụng

Thông tư số 50/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư số 49/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH:

Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất

Công văn số 1391/BHXH-BT:

Thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 746/QĐ-BHXH:

Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

Kế hoạch số 1584/KH-BHXH:

Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP:

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/5/2020 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông tư số 05/2020/TT-NHNN:

Quy định tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội

Quyết định số 877/QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động tiền tệ tại Bộ phận một cửa

Quyết định số 919/QĐ-NHNN:

Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Quyết định số 632/QĐ-TTg:

Quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020

Quyết định số 920/QĐ-NHNN:

Quyết định mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Quyết định số 918/QĐ-NHNN:

Quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

Thông báo số 2778/TB-KBNN:

Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2020

Công điện số 453/CĐ-KTNN:

Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo số 312/TB-BTC:

Tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020

Thông báo số 312/TB-BTC ngày 20/4/2020 về tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Chỉ thị số 22/CT-TTg:

Đẩy mạnh triển khai giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Thông tư số 39/2020/TT-BTC:

Sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Công văn số 2973/TCHQ-GSQL:

Giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19

Công văn số 3060/TCHQ-GSQL:

Nhập khẩu phế liệu qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc tỉnh Đồng Tháp

Công văn số 3062/TCHQ-GSQL:

Hướng dẫn cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu

Công văn số 3063/TCHQ-GSQL:

Kiểm tra, xác nhận thông tin trên giấy phép đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND:

Quy chế phối hợp về kiểm tra chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BCT:

Hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Thông tư 09/2020/TT-BCT:

Quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất

Thông tư 09/2020/TT-BCT ngày 14/5/2020 về quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan do Bộ Công Thương ban hành.