VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 99/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước

Quyết định số 3445/QĐ-TCHQ:

Yêu cầu năng lực lĩnh vực chống buôn lậu

Thông tư số 89/2018/TT-BTC:

Kinh phí hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quyết định số 2013/QĐ-BTC:

Quy chế quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc Bộ Tài chính

Thông tư số 106/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư số 91/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng

Thông tư số 90/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

Thông tư số 65/2018/TT-BTC:

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

Quyết định số 2043/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia

Ngày 7/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2043/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.

Thông tư số 88/2018/TT-BTC:

Quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Thông tư số 100/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Thông tư số 96/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi

Thông tư số 95/2018/TT-BTC:

Bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thông tư số 51/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục

Thông báo số 5362/TB-KBNN:

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2018

Thông tư số 97/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quyết định số 2988/QĐ-TCHQ:

Quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan

Thông tư số 77/2018/TT-BTC:

Phương pháp điều tra, xác định chi phí, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa

Ngày 17/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2018/TT-BTC quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm.

Thông tư số 71/2018/TT-BTC:

Chế độ tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Quyết định số 1824/QĐ-BTC:

Kế hoạch về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Thông tư số 62/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững

Thông tư số 94/2018/TT-BTC:

Cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Thông tư số 93/2018/TT-BTC:

Thủ tục tạm nhập, tái xuất, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

Thông tư số 92/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Quyết định số 1816/QĐ-BTC:

Quy chế theo dõi, đánh giá kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ giao

Thông tư số 86/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục

Thông tư số 87/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Ngày 27/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.