VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Công văn 3229/TCHQ-GSQL:

Hướng dẫn trường hợp C/O điện tử và C/O bản giấy

Nghị quyết số 68/NQ-CP:

Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Nghị định 57/2020/NĐ-CP:

Nghị định sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi

Quyết định số 912/QĐ-BGTVT:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam

Thông báo số 183/TB-VPCP:

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề "Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế"

Quyết định số 645/QĐ-TTg:

Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025

Nghị định số 55/2020/NĐ-CP:

Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Thông tư số 05/2020/TT-NHNN:

Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội

Chỉ thị số 03/CT-BXD:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 05/05/2020 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành. Chỉ thị có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Quyết định số 898/QĐ-BGTVT:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng chở giảng viên, sinh viên

Thông tư số 38/2020/TT-BTC:

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

Thông tư số 7/2020/TT-BYT:

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg:

Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

Quyết định số 970/QĐ-BGDĐT:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị y tế giao thông vận tải

Nghị quyết số 75/NQ-CP:

Xử lý vướng mắc đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện

Quyết định số 1186/QĐ-BTP:

Triển khai Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Nghị định số 56/2020/NĐ-CP:

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH:

Hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động

Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Quyết định số 350/QĐ-BNV:

Danh sách cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT:

Quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT:

Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định số 17/2020/QĐ-TTg:

Quyết định áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Thông tư 31/2020/TT-BTC:

Sửa đổi Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Thông tư số 32/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Thông tư số 35/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nội địa

Thông tư số 33/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thông tư số 34/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020 quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Tài chính ban hành.