VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 38/2018/TT-BTC:

Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ:

Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 784/QĐ-BTC:

Phân công lĩnh vực phụ trách của lãnh đạo Bộ Tài chính

Quyết định số 803/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư số 28/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Thông tư số 45/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

Thông tư số 44/2018/TT-BTC:

Quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y, thẩm định chất lượng, an toàn thực phẩm

Thông tư số 36/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư số 50/2018/TT-BTC:

Quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo thủ tục xuất, nhập cảnh, quá cảnh

Ngày 23/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2018/TT-BTC quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Thông tư số 43/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thông tư số 40/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa DNNN

Thông tư số 41/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp

Thông tư số 31/2018/TT-BTC:

Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

Quyết định số 674/QĐ-BTC:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tối đa diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù

Thông tư số 32/2018/TT-BTC:

Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thông tư số 29/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Quyết định số 554/QĐ-BTC:

Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

Quyết định số 1316/QĐ-TCHQ:

Chế độ quản lý, sử dụng máy vi tính chuyên dùng, máy in chuyên dùng

Ngày 20/04/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1316/QĐ-TCHQ quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng máy vi tính chuyên dùng, máy in chuyên dùng trong hệ thống Hải quan.

Quyết định số 526/QĐ-BTC:

Mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Thông tư số 37/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Thông tư số 34/2018/TT-BTC:

Quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Thông tư số 33/2018/TT-BTC:

Chế độ quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thông tư số 27/2018/TT-BTC:

Chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Quyết định số 457/QĐ-BTC:

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công

Quyết định số 452/QĐ-BTC:

Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Thông tư số 30/2018/TT-BTC:

Sửa đổi một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư

Quyết định số 405/QĐ-BTC:

Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018

Ngày 28/03/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 405/QĐ-BTC công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018.