VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 20/2020/TT-BTC:

Sửa đổi Thông tư quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Thông tư số 28/2020/TT-BTC:

Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

Thông báo số 2538/TB-TCHQ:

Thông báo kết quả xác định trước mã số

Công điện số 333/CĐ-KTNN:

Công điện triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19

Thông tư số 19/2020/TT-BTC:

Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Quyết định số 384/QĐ-KTNN:

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Kiểm toán nhà nước

Quyết định số 431/QĐ-TTg:

Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 436/QĐ-BTC:

Quyết định miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng phục vụ việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Nghị quyết số 44/NQ-CP:

Phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 11/4/2020 về phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ do Chính phủ ban hành.

Thông báo số 140/TB-VPCP:

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xuất khẩu gạo

Nghị quyết số 47/NQ-CP:

Nghị quyết điều chuyển một phần kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan

Quyết định số 1079/QĐ-BCT:

Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester

Quyết định số 1152/QĐ-BCT:

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với cơ quan tại các cảng phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo

Nghị định số 46/2020/NĐ-CP:

Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN

Quyết định số 711/QĐ-BGTVT:

Công bố mở cảng cạn Long Biên

Thông báo số 163/TB-VPCP:

Thông báo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo

Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC:

Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Quyết định số 1106/QĐ-BCT:

Công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4/2020

Quyết định số 1106/QĐ-BCT ngày 10/04/2020 công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4/2020 do Bộ Công Thương ban hành.

Nghị định số 44/2020/NĐ-CP:

Nghị định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Kế hoạch số 77/KH-UBND:

Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP. Hà Nội

Thông báo số 155/TB-VPCP:

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo số 156/TB-VPCP:

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Thông tư số 22/2020/TT-BTC:

Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Kế hoạch số 1455/KH-UBND:

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2

Kế hoạch số 83/KH-UBND:

Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Thông tư số 04/2020/TT-NHNN:

Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định số 452/QĐ-BTC:

Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Quyết định số 452/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/03/2020 về điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.