VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Công văn số 1165/BHXH-ST:

Công văn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động

Thông tư số 24/2020/TT-BTC:

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC

Công văn số 2146/BYT-BH:

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19

Thông tư số 02/2020/TT-NHNN:

Hướng dẫn về hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa

Thông tư quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước

Quyết định số 98QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ tại bộ phận một cửa thuộc chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư số 20/2020/TT-BTC:

Sửa đổi Thông tư quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Thông tư số 28/2020/TT-BTC:

Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

Thông báo số 2538/TB-TCHQ:

Thông báo kết quả xác định trước mã số

Thông báo số 2538/TB-TCHQ ngày 22/4/2020 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành.

Công điện số 333/CĐ-KTNN:

Công điện triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19

Thông tư số 19/2020/TT-BTC:

Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Quyết định số 384/QĐ-KTNN:

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Kiểm toán nhà nước

Quyết định số 431/QĐ-TTg:

Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 436/QĐ-BTC:

Quyết định miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng phục vụ việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Nghị quyết số 44/NQ-CP:

Phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

Thông báo số 140/TB-VPCP:

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xuất khẩu gạo

Nghị quyết số 47/NQ-CP:

Nghị quyết điều chuyển một phần kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan

Quyết định số 1079/QĐ-BCT:

Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester

Quyết định số 1079/QĐ-BCT ngày 06/4/2020 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a do Bộ Công Thương ban hành.

Quyết định số 1152/QĐ-BCT:

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với cơ quan tại các cảng phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo

Nghị định số 46/2020/NĐ-CP:

Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN

Quyết định số 711/QĐ-BGTVT:

Công bố mở cảng cạn Long Biên

Thông báo số 163/TB-VPCP:

Thông báo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo

Hướng dẫn liên ngành số 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC:

Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Quyết định số 1106/QĐ-BCT:

Công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4/2020

Nghị định số 44/2020/NĐ-CP:

Nghị định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Kế hoạch số 77/KH-UBND:

Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP. Hà Nội

Thông báo số 155/TB-VPCP:

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành.