Hướng dẫn thu điều tiết đối với sản phẩm xăng của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ngày 2/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 316/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm xăng sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo quy định tại Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 03/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Biên Hòa

Ngày 8/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 318/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,

Chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Ngày 28/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 314/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.