VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH:

Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Công văn số 860/BHXH-BT:

Tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Công văn số 972/BHXH-TCKT:

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 902/BHXH-CSYT:

Cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19

Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL:

Hướng dẫn trả lương và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Quyết định số 199/QĐ-BCĐCCTLBHXH:

Quyết định về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC:

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thu, nộp chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá

Quyết định số 384/QĐ-BTC:

Quyết định sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 23/03/2020 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành.

Quyết định số 715/QĐ-BCT:

Quyết định ban hành về gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

Thông tư số 13/2020/TT-BTC:

Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Quyết định số 868/QĐ-BYT:

Quyết định về việc cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế

Quyết định số 918/QĐ-BCT:

Quyết định gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu

Thông tư số 06/2020/TT-BCT:

Thông tư sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Kế hoạch số 2280/VPCP-NN:

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo

Quyết định số 987/QĐ-BCT:

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đi làm việc với địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo

Nghị quyết số 18/NQ-CP:

Nghị quyết sửa đổi Chương trình hành động về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Kế hoạch số 49/KH-UBND:

Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/2/2020 về Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2025.

Quyết định số 276/QĐ-BTC:

Phê duyệt, tổ chức thực hiện giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế

Quyết định số 731/QĐ-BCT:

Đính chính Thông tư quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

Thông tư số 12/2020/TT-BTC:

Sửa đổi mục II phần A Biểu mức thu phí kèm theo Thông tư 167/2016/TT-BTC

Quyết định số 881/QĐ-BCT:

Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm bột ngọt

Quyết định số 880/QĐ-BCT:

Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic

Chỉ thị 03/CT-BTC:

Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế

Quyết định số 378/QĐ-BTC:

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Tài chính

Quyết định số 409/QĐ-BTC:

Quy định về tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 258/QĐ-BTC:

Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 258/QĐ-BTC ngày 26/2/2020, về quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản điều hành cơ quan Bộ Tài chính.