VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 52/2018/TT-BTC:

Quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định số 952/QĐ-BTC:

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý nợ công của Bộ Tài chính

Thông tư số 49/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

Thông tư số 54/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch 03 năm 2019 - 2021

Thông tư số 47/2018/TT-BTC:

Xác định giá cho thuê, giá khởi điểm quyền khai thác tài sản giao thông và thủy lợi

Thông tư số 46/2018/TT-BTC:

Quy định chi phí in, sao, chụp và gửi thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Thông tư số 39/2018/TT-BTC:

Thủ tục hải quan và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 38/2018/TT-BTC:

Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ:

Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 18/5/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định số 784/QĐ-BTC:

Phân công lĩnh vực phụ trách của lãnh đạo Bộ Tài chính

Quyết định số 803/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư số 28/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Thông tư số 45/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

Thông tư số 44/2018/TT-BTC:

Quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y, thẩm định chất lượng, an toàn thực phẩm

Thông tư số 36/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư số 50/2018/TT-BTC:

Quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo thủ tục xuất, nhập cảnh, quá cảnh

Thông tư số 43/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thông tư số 40/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa DNNN

Ngày 4/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Thông tư số 41/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp

Thông tư số 31/2018/TT-BTC:

Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

Quyết định số 674/QĐ-BTC:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tối đa diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù

Thông tư số 32/2018/TT-BTC:

Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thông tư số 29/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Quyết định số 554/QĐ-BTC:

Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

Quyết định số 1316/QĐ-TCHQ:

Chế độ quản lý, sử dụng máy vi tính chuyên dùng, máy in chuyên dùng

Quyết định số 526/QĐ-BTC:

Mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Thông tư số 37/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Ngày 16/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2018/TT-BTC hướng dẫn sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.