VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 106/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư số 91/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng

Thông tư số 90/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

Thông tư số 65/2018/TT-BTC:

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

Quyết định số 2043/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia

Thông tư số 88/2018/TT-BTC:

Quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Thông tư số 100/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Thông tư số 96/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi

Thông tư số 95/2018/TT-BTC:

Bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày 17/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thông tư số 51/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục

Thông báo số 5362/TB-KBNN:

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2018

Thông tư số 97/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quyết định số 2988/QĐ-TCHQ:

Quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan

Thông tư số 77/2018/TT-BTC:

Phương pháp điều tra, xác định chi phí, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa

Thông tư số 71/2018/TT-BTC:

Chế độ tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Quyết định số 1824/QĐ-BTC:

Kế hoạch về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Thông tư số 62/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững

Thông tư số 94/2018/TT-BTC:

Cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Ngày 5/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 94/2018/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Thông tư số 93/2018/TT-BTC:

Thủ tục tạm nhập, tái xuất, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

Thông tư số 92/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Quyết định số 1816/QĐ-BTC:

Quy chế theo dõi, đánh giá kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ giao

Thông tư số 86/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục

Thông tư số 87/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Thông tư số 75/2018/TT-BTC:

Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Thông tư số 84 /2018/TT-BTC

Quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công

Thông tư số 85/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí NSNN cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Thông tư số 78/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Ngày 21/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.