VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 12/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Kế hoạch số 370/KH-BHXH:

Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Công văn số 422/BHXH-CSXH:

Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch Corona.

Công văn số 469/BHXH-TTKT:

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH:

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh

Quyết định số 01/QĐ-VSD:

Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Quyết định số 06/QĐ-VSD:

Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

Quyết định số 05/QĐ-VSD:

Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 04/QĐ-VSD:

Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 04/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 ban hành quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Quyết định số 1930/QĐ-KTNN:

Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước

Quyết định số 03/QĐ-VSD:

Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Quyết định số 02/QĐ-VSD:

Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Quyết định số 98/QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định số 97/QĐ-NHNN:

Kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Quyết định số 119/QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối

Quyết định số 206/QĐ-NHNN:

Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán

Quyết định số 3613/QĐ-TCHQ:

Quy chế cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1950/QĐ-KTNN:

Quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Quyết định số 1950/QĐ-KTNN ngày 26/12/2019 quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành.

Thông tư số 89/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Chỉ thị số 134/CT-KTNN:

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020

Thông tư số 03/2020/TT-BCT:

Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định CPTPP

Thông tư số 02/2020/TT-BCT:

Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm

Quyết định số 120/QĐ-BGTVT:

Chương trình hành động tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ

Quyết định số 336/QĐ-BYT:

Triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Quyết định số 155/QĐ-BTC:

Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Quyết định số 184/QĐ-BTC:

Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

Công điện số 224/CĐ-TTg:

Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới

Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 12/02/2020 về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành.