VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 45/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

Thông tư số 44/2018/TT-BTC:

Quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y, thẩm định chất lượng, an toàn thực phẩm

Thông tư số 36/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư số 50/2018/TT-BTC:

Quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo thủ tục xuất, nhập cảnh, quá cảnh

Thông tư số 43/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thông tư số 40/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa DNNN

Thông tư số 41/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp

Thông tư số 31/2018/TT-BTC:

Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

Quyết định số 674/QĐ-BTC:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tối đa diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù

Ngày 11/05/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 674/QĐ-BTC quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tối đa diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Kho bạc nhà nước, Thuế, Hải quan.

Thông tư số 32/2018/TT-BTC:

Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thông tư số 29/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Quyết định số 554/QĐ-BTC:

Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

Quyết định số 1316/QĐ-TCHQ:

Chế độ quản lý, sử dụng máy vi tính chuyên dùng, máy in chuyên dùng

Quyết định số 526/QĐ-BTC:

Mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Thông tư số 37/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Thông tư số 34/2018/TT-BTC:

Quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Thông tư số 33/2018/TT-BTC:

Chế độ quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thông tư số 27/2018/TT-BTC:

Chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Ngày 21/03/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BTC quy định về chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.

Quyết định số 457/QĐ-BTC:

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công

Quyết định số 452/QĐ-BTC:

Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Thông tư số 30/2018/TT-BTC:

Sửa đổi một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư

Quyết định số 405/QĐ-BTC:

Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018

Quyết định số 394/QĐ-BTC:

Phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Quyết định số 385/QĐ-BTC:

Quy định về mua sắm tập trung cấp bộ của Bộ Tài chính

Quyết định số 377/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP

Quyết định số 376/QĐ-BTC:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thời báo Tài chính Việt Nam

Quyết định số 372/QĐ-BTC:

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

Ngày 21/03/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 372/QĐ-BTC về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.