Chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Thông tư 165/2012/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Quy định mới về xuất khẩu, nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất cây cảnh

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ. Quyết định này quy định cụ thể về việc quản lý vận chuyển, cất giữ, kinh doanh; xuất  khẩu (XK), nhập khẩu (NK), tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.