VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 316/QĐ-BTC:

Quy chế công bố, niêm yết và cập nhật vào CSDL quốc gia các thủ tục hành chính

Thông tư số 25/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn liên quan đến thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Thông tư số 22/2018/TT-BTC:

Quản lý phí thẩm định điều kiện để cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá

Thông tư số 20/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

Thông tư số 19/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Thông tư số 18/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Thông tư số 23/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán

Quyết định số 286/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán

Quyết định số 413/QĐ-TCHQ:

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục Hải quan

Ngày 12/02/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 413/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng cục Hải quan.

Quyết định số 380/QĐ-TCHQ:

Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục Hải quan

Quyết định số 297/QĐ-TCHQ:

Cơ cấu tổ chức của một số đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội

Quyết định số 240/QĐ-TCHQ:

Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan

Quyết định số 201/QĐ-BTC:

Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính

Quyết định số 185/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán

Thông tư số 13/2018/TT-BTC:

Quản lý kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác điều ước, thỏa thuận quốc tế

Thông tư số 17/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Thông tư số 14/2018/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Thông tư số 11/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Ngày 30/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thông tư số 10/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn quy định về thu tiền sử dụng đất

Quyết định số 103/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản

Quyết định số 102/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản

Thông tư số 05/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn thí điểm khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy

Thông tư số 04/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản

Quyết định số 235/QĐ-TCHQ:

Quy định xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan

Tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu Quý IV/2017

Quyết định số 169/QĐ-TCHQ:

Quy chế hoạt động của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan

Ngày 25/01/2018, Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 169/QĐ-TCHQ về Quy chế hoạt động của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan.