VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg:

Áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu

Ngày 01/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg quy định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016, gồm 4 điều kèm theo Phụ lục, quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 5, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu. Cụ thể:

- Áp dụng mức thuế suất thông thường được quy định đối với từng mặt hàng cụ thể theo Biểu thuế suất thông thường tại Phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định này; hoặc

- Áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định 122/2016/NĐ-CP đối với:

+ Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Biểu thuế kèm theo Quyết định này;

+ Hàng hóa không thuộc trường hợp là hàng nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM