ban hành Thông tư số 66/2015/TT-BTC quy định về ban hành các chuẩn mực việt nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 66/2015/TT-BTC

Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác

(Taichinh) - Ngày 8/5/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 66/2015/TT-BTC quy định về ban hành các chuẩn mực việt nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác.

Theo Thông tư, Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo số 3000 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ; Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo số 3400 - Kiểm tra thông tin tài chính tương lai; Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo số 3420 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo về báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước trong bản cáo bạch.

Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ đảm bảo khác...

Mời xem nội dung cụ thể: 662015tt-btc_HVOL.doc

Có thể bạn quan tâm