VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nghị định 125/2016/NĐ-CP:

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản

Ngày 01/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019.

Nghị định gồm 7 điều, kèm theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 125/2016/NĐ-CP.

Có thể bạn quan tâm