VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 91/2019/TT-BTC:

Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính của công ty đầu tư chứng khoán

Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

Thông tư sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 91/2019/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM